Tjänsten Oma Helen till din hjälp

Kundens samtycke till att börja använda Oma Helen är en förutsättning för att ett Valtti-el avtal ska uppkomma.

Med hjälp av Oma Helen håller du koll på din elförbrukning och de realiserade faktureringspriserna, och får information om pris- och avtalsändringar. Oma Helen har också många egenskaper som hjälper dig att styra din elförbrukning till förmånliga timmar. Hämta appen Oma Helen från din appbutik, eller logga in i tjänsten via webbläsaren.