Elprodukter och priser

Tidsel och Säsongsel

Våra tillsvidareavtal Tidsel och Säsongsel är till för dig som har elvärme. Tidsel: Pris 7,69 c/kWh (dag), 6,44 c/kWh (natt)  gäller från 1.4.2020. Säsongsel: Pris 7,82 c/kWh (vinter), 6,83 c/kWh (övrig tid)  gäller från 1.4.2020. 

MÄTNINGSSÄTTET BASERAR SIG PÅ TIDSINDELNING

Tidsel passar dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen dag/natt. Dagelpriset gäller alla dagar kl. 7-22. Nattelpriset gäller kl. 22-7.

Säsongsel är avsedd för dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen vintervardag/övrig tid. Vinterdagsenergi priset gäller fr.o.m. 1.11. t.o.m. 31.3. må-lö kl. 7-22. Under övriga tider gäller priset för övriga tider.

Ett avtal som är i kraft tillsvidare kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. I båda avtalen får du i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: särskilt för bostäder som har elvärme, ofta också för jordvärmeobjekt.

URSPRUNGET FÖR TIDS- OCH SÄSONGSEL

Ursprunget för Tids- och Säsongsel baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Tids- och Säsongsel är 290 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,25 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 45
Kärnkraft 46
Förnybara 9
Dela: