Tidsel och Säsongsel

Våra tillsvidareavtal Tidsel och Säsongsel är till för dig som har elvärme. 

MÄTNINGSSÄTTET BASERAR SIG PÅ TIDSINDELNING

Tidsel passar dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen dag/natt. Dagelpriset gäller alla dagar kl. 7-22. Nattelpriset gäller kl. 22-7.

Säsongsel är avsedd för dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen vintervardag/övrig tid. Vinterdagsenergi priset gäller fr.o.m. 1.11. t.o.m. 31.3. må-lö kl. 7-22. Under övriga tider gäller priset för övriga tider.

Ett avtal som är i kraft tillsvidare kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. I båda avtalen får du i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: särskilt för bostäder som har elvärme, ofta också för jordvärmeobjekt.

URSPRUNGET FÖR TIDS- OCH SÄSONGSEL

Ursprunget för Tids- och Säsongsel baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Tids- och Säsongsel är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 52
Förnybara 8

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Pålitligt val för ditt hem

Allmän El är huvudsakligen avsedd för höghuslägenheter samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme.


Förnybar och förmånlig vindkraft

Vindkraft är ett förmånligt och bekymmersfritt avtal, där all el som levereras är koldioxidfri förnybar energi. Vindkraft passar både dig som bor i lägenhet och dig som har elvärme.


Miljöel


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.

Dela: