FÖRNYBAR OCH BEKYMMERSFRI VINDKRAFT

Vill du vara säker på att din el har producerats på ett hållbart sätt och utan koldioxidutsläpp? Då är förnybart producerad Vindkraft ditt val. 

FÖR EN EKOLOGISK LIVSSTIL

Vår produkt Vindkraft är hållbart producerad el. All el som levereras är koldioxidfri förnybar energi.

På grund av produktionskostnaderna är Vindkraft en aning dyrare än vanlig Allmän el. I en typisk tvårumslägenhet är merkostnaden för Vindkraft cirka tio euro per år.

Ett avtal som är i kraft tillsvidare kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Du får i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: vindkraftsel som är certifierad med ursprungsgarantier
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: för dig som vill vara säker på att din el är av hållbart ursprung

URSPRUNGET FÖR VINDKRAFT

Elen för vår produkt Vindkraft produceras helt och hållet med vindkraft. All vår Vindkraft är certifierad med ursprungsgarantier.

De specifika koldioxidutsläppen från vindkraft är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

För närvarande finns det över 750 vindkraftverk som producerar vindkraftsel i Finland och mängden ökar snabbt de kommande åren.

Energiamuoto%
Vindkraft 100

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Pålitligt val för ditt hem

Allmän El är huvudsakligen avsedd för höghuslägenheter samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El för dig med elvärme

Fortlöpande Tidsel och Säsongsel passar dig som har elvärme.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.

Dela: