El för företag

Effektel

Effekt El är ett bra val för företag som förbrukar över 100 000 kWh per år.

Beställ el

För vem?

När ditt företag förbrukar över 100 000 kWh per år. Effekt El är ett enkelt val, eftersom avtalet är i kraft tills vidare.

Hur bildas priset?

Priset på Effekt El följer marknadspriset och kan stiga eller sjunka under avtalsperioden när marknadspriserna förändras. Vi meddelar alltid i god tid om eventuella prisändringar.

Dagpriserna gäller kl. 7–22. Nattpriserna gäller övriga tider av dygnet. November, december, januari, februari och mars är vintermånader. De övriga månaderna räknas som sommarmånader. Faktureringen av aktiv effekt sker enligt månadens högsta registrerade medeleffekt under en timme då dagpriset gäller.

Elens ursprung

Ursprunget för Effekt El baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika CO2-utsläppen för Effekt El är 278 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,2 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Dela: