El för företag

Vindkraft

Vindkraft är ett bra val för ditt företag när du vill ha hållbart producerad el.

För vem?

För dig som vill ha förnybar el som producerats med vindkraft till ditt företag. Vindkraft är ett bekvämt val eftersom avtalet är i kraft tills vidare.
Vi säljer också Vindkraft till företag med stor förbrukning.

Hur bildas priset?

Priset på vindkraft följer marknadspriset och kan stiga eller sjunka under avtalsperioden när marknadspriserna förändras. Vi meddelar alltid i god tid om eventuella prisändringar.

Elens ursprung

Elen i ett vindkraftsavtal är producerad med vindkraft och ursprungsgaranterad.

De specifika koldioxidutsläppen från vindkraft är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs mer om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Dela: