El för företag

Elportfölj

Med Elportföljen hjälper vi dig att utnyttja elmarknadens möjligheter på det smidigaste sättet och skydda dig mot prisrisker.

  • Månadspriserna på el kan variera mycket kraftigt på elbörsen. Sedan början av 2010 har det lägsta månadspriset varit 14 €/MWh och det högsta 94 €/MWh. Det går emellertid att skydda sig mot prisrisker genom derivat, som det bedrivs handel med på elbörsens derivatmarknad eller på OTC-marknaden.
  • Elportföljen erbjuder de mångsidigaste elanskaffningsalternativen. I produkten utnyttjas tidpunkterna då priset är förmånligt och dessutom sprids prissäkringarna över tid, vilket minskar prisrisken.
  • Vi lägger upp en lämplig anskaffningsstrategi för ditt företag och våra portföljförvaltare genomför och uppdaterar strategin tillsammans med företaget.
  • På Helen får du en namngiven kontaktperson och en egen portföljförvaltare som regelbundet rapporterar om hur anskaffningsstrategin lyckats.

 

Begär offert

Kontakta våra säljare för mer information.

Om ditt företag använder mindre än 300 MWh el per år, 
teckna elavtal direkt på nätet.

 

FÖR VEM PASSAR PRODUKTEN?

  Elportföljen är lämplig om ditt företag använder mycket el och vill utnyttja de möjligheter elmarknaden erbjuder.

Mika Kannisto Försäljningschef 050 360 0196
Jani Luukkonen Försäljningschef 040 032 5515
Ritva Määttänen Försäljningschef 050 502 3915
Sari Korteniemi Säljare 050 363 5044
Jyrki Kymäläinen Säljare 050 364 8811
Reijo Lemetyinen Säljare 050 559 2269
Jouka Murremäki Säljare 040 702 9955

Varför Helen?

  Branschens bästa kundupplevelse 
  Långsiktigt förmånligt pris
  Uppföljning och rapportering av elförbrukningen för ditt företags alla förbrukningsobjekt och nästan i realtid

Elens ursprung

Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Dela: