El till hemmet

Trygg Bas el

Bas el är huvudsakligen avsedd för lägenheter i flervåningshus samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme.

VÅR POPULÄRASTE PRODUKT

Bas el är ett enkelt och förmånligt val och därför också vår populäraste produkt. Avtalet är ett tillsvidareavtal och kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Du får i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: särskilt för lägenheter i flervåningshus och andra bostäder som inte har elvärme

URSPRUNGET FÖR BAS EL

Vi köper elen för Bas el på den nordiska elbörsen och produktionsmixen motsvarar elproduktionen i Finland. 

De specifika koldioxidutsläppen från Bas el är 278 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,2 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer

Energiamuoto%
Fossila 43
Kärnkraft 46
Förnybara 11
Dela: