El till hemmet

MILJÖPENNI STÖDER FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION

Genom att köpa Miljöpenni till ditt elavtal kan du bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1 000 kWh el som producerats med vindkraft.

 

Beställ el

INTÄKTERNA ANVÄNDS FÖR MILJÖN

Miljöpenniel är rent producerad energi. Miljöpenniel förenar två idéer: rent producerad el och utbyggnad av miljövänlig produktion. När du väljer Vindkraft eller Fast Pris El som din elprodukt är all el du förbrukar producerad med vind- eller vattenkraft.

Miljöpenniel kostar 1,71 €/mån mer än normal el. Avgiften debiteras i form av en grundavgift i samband med din elräkning. För varje kund sätter vi in 3,42 €/mån på vårt Miljöpennikonto. Hur medlen används bestäms av Miljöpennirådet, som består av experter inom energibranschen.

Museivattenkraftskvoten är för närvarande full och nya kunder kan inte tas emot.

Ympäristöpennin tuotto käytetään ympäristöystävällisiin energiahankkeisiin

FÖRDELNINGEN AV MILJÖPENNIMEDEL

Rådet anvisar i första hand medel för byggande av mer vindkraft. För närvarande prioriteras ett lämpligt havsvindsprojekt, men fördelningen av medel kan ändras på basis av erfarenheterna från systemet med inmatningspris. Grundprincipen är att kontomedlen oavkortat används till energiinvesteringar som minskar koldioxidutsläppen och till ökad användning av förnybara energiproduktionsformer.

MILJÖPENNIEL MED MUSEIVATTENKRAFT OCH VINDKRAFT

Miljöpenniel produceras på två sätt: i Gammelstadsforsens museivattenkraftverk i Helsingfors och i Nyttovindparkerna i Meri-Pori och Brahestad.

Driften av Gammelstadens vattenkraftverk är beroende av vattenståndet, som påverkas av nederbördsmängderna och av miljöfaktorer. När vattenflödet är litet produceras ingen vattenkraft, eftersom vi vill se till att det finns tillräckligt med vatten för vandringsfiskarna i Vanda ås östra gren. Museivattenkraften ersätts då med vindkraft.

Är du redan kund och vill dessutom bidra till byggandet av ny förnybar energi via Miljöpenniel? Meddela oss ditt namn, din adress och ditt telefonnummer så tecknar vi avtal om Miljöpenniel med dig.

Om du inte ännu är kund kan du teckna ett avtal i vår elbutik och välja Miljöpenni som tilläggstjänst till avtalet.

Dela: