El till hemmet

Tidsel och Säsongsel

Våra tillsvidareavtal Tidsel och Säsongsel är till för dig som har elvärme.

MÄTNINGSSÄTTET BASERAR SIG PÅ TIDSINDELNING

Tidsel passar dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen dag/natt. Dagelpriset gäller alla dagar kl. 7-22. Nattelpriset gäller kl. 22-7.

Säsongsel är avsedd för dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen vintervardag/övrig tid. Vinterdagsenergi priset gäller fr.o.m. 1.11. t.o.m. 31.3. må-lö kl. 7-22. Under övriga tider gäller priset för övriga tider.

Ett avtal som är i kraft tillsvidare kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. I båda avtalen får du i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: särskilt för bostäder som har elvärme, ofta också för jordvärmeobjekt.

URSPRUNGET FÖR TIDS- OCH SÄSONGSEL

Vi köper elen för Tids- och Säsongsel på den nordiska elbörsen. Produktionsmixen motsvarar elproduktionen i Finland.

De specifika koldioxidutsläppen från Tids- och Säsongsel är 278 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,2 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer

Energiamuoto%
Fossila 43
Kärnkraft 46
Förnybara 11
Dela: