El till hemmet

Tidsel och Säsongsel

Våra tillsvidareavtal Tidsel och Säsongsel är till för dig som har elvärme.

 

Tidsel pris från 1.10.2018: Dagsel 7,24, Nattel 5,99 c/kWh.

 

Säsongsel pris från 1.10.2018: Vinterdagsel 7,38, El övrig tid 6,39 c/kWh.

 

MÄTNINGSSÄTTET BASERAR SIG PÅ TIDSINDELNING

Tidsel passar dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen dag/natt. Dagelpriset gäller alla dagar kl. 7-22. Nattelpriset gäller kl. 22-7.

Säsongsel är avsedd för dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen vintervardag/övrig tid. Vinterdagsenergi priset gäller fr.o.m. 1.11. t.o.m. 31.3. må-lö kl. 7-22. Under övriga tider gäller priset för övriga tider.

Ett avtal som är i kraft tillsvidare kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. I båda avtalen får du i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: särskilt för bostäder som har elvärme, ofta också för jordvärmeobjekt.

URSPRUNGET FÖR TIDS- OCH SÄSONGSEL

Ursprunget för Tids- och Säsongsel baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Tids- och Säsongsel är 264 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,21 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto%
Fossila 43
Kärnkraft 44
Förnybara 13
Dela: