El till hemmet

FÖRNYBAR OCH BEKYMMERSFRI VINDKRAFT

Vill du vara säker på att din el har producerats på ett hållbart sätt och utan koldioxidutsläpp? Då är förnybart producerad Vindkraft ditt val.

FÖR EN EKOLOGISK LIVSSTIL

Vår produkt Vindkraft är hållbart producerad el. All el som levereras är koldioxidfri förnybar energi.

På grund av produktionskostnaderna är Vindkraft en aning dyrare än vanlig Allmän el. I en typisk tvårumslägenhet är merkostnaden för Vindkraft cirka tio euro per år.

Ett avtal som är i kraft tillsvidare kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Du får i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: vindkraftsel som är certifierad med ursprungsgarantier
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: för dig som vill vara säker på att din el är av hållbart ursprung

URSPRUNGET FÖR VINDKRAFT

Elen för vår produkt Vindkraft produceras helt och hållet med vindkraft. All vår Vindkraft är certifierad med ursprungsgarantier.

De specifika koldioxidutsläppen från vindkraft är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer

Vid utgången av 2016 fanns det i Finland 552 vindkraftverk som producerar vindkraftsel.

Energiamuoto%
Vindkraft 100
Dela: