Priser för publik laddning

På Helens laddstationer kan du ladda din elbil enkelt och tryggt.

- Laddning på snabbladdstation: 0,22 €/min

- Laddning på medelsnabba laddstationer: elenergiavgift 0,15 €/kWh + tidsbaserad serviceavgift 2,0 €/h

På en del av de laddstationer som räknas som anslutningsparkering är serviceavgiften tills vidare nedsatt med 50 %. I tabellen här invid ser du närmare priser på laddning av elbilar på Helens laddstationer i nätverket Virta.

Du kan boka en laddstation via mobilappen för 0,15 €/min (bokningstid högst 15 minuter).

    Pris (MOMS 24 %)
Läge Typ AC el, c/kWh AC tid, €/h DC tid, c/min

Runebergsgatan 1

Snabbladdning (50 kW) - - 22

Estersporten (Böle)

Medelsnabb (22 kW)

15

2,0

-

Fredriksgatan 51-53

Medelsnabb (22 kW)

15

2,0

-

Lavvägen 12 (Mosabacka)

Medelsnabb (22 kW)

15

1,0*

-

Brändö parkväg

Medelsnabb (22 kW) 15 1,0* -

Lupinstigen (Bocksbacka)

Medelsnabb (22 kW) 15 1,0* -

Löjtnantsvägen 5 (Malmgård)

Medelsnabb (22 kW) 15 1,0* -

Åggelby torg

Medelsnabb (22 kW) 15 1,0* -

P-CityForum (Europark Finland Oy)

Medelsnabb (17,2 kW) 15 1.0 -

Paavo Nurmis gränd (Sporthallen)

Medelsnabb (22 kW) 15 2,0 -

Lilla Hamngatan 4-6

Medelsnabb (22 kW) 15 2,0 -

Norra Magasinsgatan 9

Medelsnabb (22 kW) 15 2,0 -

Botby gårds metrostation

Medelsnabb (22 kW) 15 1,0* -

Spårstigen (Parkstads station)

Medelsnabb (22 kW) 15 1,0* -

Runebergsgatan 1

Medelsnabb (22 kW) 15 2,0 -

Igelkottsvägens metrostation

Medelsnabb (22 kW) 15 1,0* -

Sparbankskajen 2

Medelsnabb (22 kW) 15 2,0 -

Märaholmsgatan 7

Medelsnabb (22 kW) 15 2,0 -

P-CityForum (Europark Finland Oy)

Långsam (3,6 kW) 15 0,5 -

Avgift för bokning av laddstation: 0,15 € / minut (max. 15 min.)

*50 % rabatt

För mer information


Det publika laddningsnätverket för elbilar

När du är på väg, kan du använda Helen Lataus för att ladda din elbil. Vi har redan mer än 150 laddstationer. Med Helen Lataus, laddar du med rent vindkraft.