Vår kundtjänst hjälper dig i bl.a. avtals- och faktureringsärenden. Du kan sköta dina ärenden direkt på nätet. Vi hjälper dig också gärna på telefon eller på vår kundtjänst på Energitorget

Genvägar

Välj genvägen

Hur bor du?

Har du elvärme?

Elöverföringen och elförsäljningen är separerade från varandra. Ditt lokala nätbolag svarar för elöverföringen och fakturerar för den med sin faktura medan den elförsäljare du valt skickar sin faktura för den sålda elen. Som ett undantag från detta har Helsingfors Energis elförsäljningskunder i Helsingfors möjlighet att få gemensam faktura med Helen Elnät.

Logga in på vår onlinetjänst där du kan ändra dina faktureringsuppgifter.

Onlinetjänster för elkunder

Via vår Onlinetjänst kan du välja ny betalningsdag för din elräkning. Om du har e-faktura ska du också göra ändringen i din nätbank. Obs. Du kan flytta fram betalningsdagen avgiftsfritt en gång per år. Följande gånger betalningsdagen flyttas fram med mer än 14 dagar debiterar vi 2 euro om framflyttningen görs via Onlinetjänsten och 5 euro om den görs via telefon. Betalningsdagen för en direktbetalningsfaktura kan inte flyttas. Dröjsmålsränta tas ut på fakturor som betalas efter den ursprungliga förfallodagen.

Flytta fakturans betalningsdag via onlinetjänsten

Är du redan kund hos oss?

Meddela din nya adress genom att göra flyttanmälan. Samtidigt kan du välja en lämplig elprodukt till ditt nya hem.

Gör flyttanmälan

Är du nu kund?

Beställ el från oss till ditt nya hem. Vi sköter om att ditt gamla avtal avslutas.

Beställ el

Följa ditt energiförbrukning

Via den avgiftsfria Sävel-tjänsten kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning. Sävel Mobile (beta) är planerad för mobil enheter.

Det är bara elkunder som måste registrera sig. De uppgifter som behövs för registreringen finns på den senaste fakturan.

Logga in

Sävel Plus eller Sävel Mobile

Uträtta ärenden direkt på nätet

Via vår online-tjänst kan du uträtta ärenden direkt på nätet.

  • Kontrollera dina avtalsuppgifter och fakturor
  • Ändra dina kontaktuppgifter
  • Bläddra bland elmätarens avläsningsvärden
  • Säg upp ditt avtal

Logga in

  • Följa ditt energiförbrukning

    Via den avgiftsfria Sävel Plus -tjänsten kan du följa ditt hushålls energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning. Tjänsten är avsedd för alla våra kunder som har fjärravlästa mätare i sin fastighet. 

    Logga in