Batterivinst

Batterivinst är en omfattande tjänst för stora elenergilager i megawattskala som maximerar avkastningen på företagets elenergilager.

Ta kontakt

Omfattande tjänst för att maximera avkastningen på stora elenergilager i megawattskala

Det är möjligt att få avkastning på el-lagerinvesteringar med Helen's nya Batteriinkomst-tjänst, som bygger på Helen's egenutvecklade flexibilitetsteknologi-plattform.

Batterivinst möjliggör optimal avkastning för stora elenergilager i megawattskala på elmarknaderna. Driften och handeln med elenergilagret säkerställs tillförlitligt av Helens kontrollrum 24/7. Handeln kan övervakas transparent genom Yritys Helen-tjänsten.

Information om tjänsten

 • Med Batterivinst-tjänsten driver Helen elenergilager i megawattskala på företagets vägnar och maximerar avkastningen på elenergilagren på elmarknaderna.
 • Helens kontrollrum övervakar och säkerställer driften och säker handel med elenergilagren 24/7.
 • Handeln och dess utförande är fullt automatiserad på Helens egen handelsplattform, vars maskininlärningsalgoritmer optimerar den bästa möjliga avkastningen för varje dag. Driften och avkastningen på elenergilagren kan övervakas genom Yritys Helen-tjänsten.

Fördelar

 1. Maximera avkastningen på elmarknaderna​
  Batterivinsts egen handelsplattform med maskininlärningsalgoritmer bygger den bästa möjliga avkastningen för varje dag på elmarknaderna.
 2. Vi säkerställer driften av elenergilagret 24/7​
  Användbarheten av elenergilagren i handeln säkerställs genom fjärrövervakning, och problemlösning genomförs i samarbete med företaget och dess partners vid behov.
 3. Helens egen handelsplattform möjliggör kontinuerlig utveckling
  Handelsplattformen för Batterivinst-tjänsten är resultatet av Helens egen utvecklingsarbete, som utvecklas enligt företagets behov. Helen övervakar ständigt marknaderna för att utveckla handeln för att vara ännu mer produktiv.

Ta kontakt

För mer information