• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Elprodukter för små företag

År el

År El är ett lämpligt val för ett företag där det inte kan ordnas med elmätning. Elen prissätts efter anslutningseffekten.

För vem?

År El passar företag där det inte kan ordnas med elmätning. 

Hur bildas priset?

År El prissätts efter anslutningseffekten.

Tekniska eller andra förändringar som inverkar på faktureringsgrunderna ska alltid överenskommas särskilt. För att undvika flerdubbling av grundavgiften kan flera leveransobjekt tas med i ett avtal om År El-prissättning.

SE PRISERNA FÖR ÅR EL

URSPRUNGET FÖR EL

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 290 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,25 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 45
Kärnkraft 46
Förnybara 9

Fråga mer av våra experter

Ta kontakt med vår kundservice om du vill avtala om År El.

TA KONTAKT

Dela: