År el

År El är ett lämpligt val för ett företag där det inte kan ordnas med elmätning. Elen prissätts efter anslutningseffekten.

För vem?

År El passar företag där det inte kan ordnas med elmätning. 

Hur bildas priset?

År El prissätts efter anslutningseffekten.

Tekniska eller andra förändringar som inverkar på faktureringsgrunderna ska alltid överenskommas särskilt. För att undvika flerdubbling av grundavgiften kan flera leveransobjekt tas med i ett avtal om År El-prissättning.

SE PRISERNA FÖR ÅR EL

URSPRUNGET FÖR EL

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 52
Förnybara 8

Fråga mer av våra experter

Ta kontakt med vår kundservice om du vill avtala om År El.

TA KONTAKT

För mer information


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.


Vattenkraft för företag


Bas el för företag


Vindkraft för företag


Tidsel för företag


Effektel för företag


Spot el för företag

Dela: