Effektel

Effekt El är ett bra val för företag som förbrukar över 100 000 kWh per år.

 

Beställ el

För vem?

När ditt företag förbrukar över 100 000 kWh per år. Effekt El är ett enkelt val, eftersom avtalet är i kraft tills vidare.

Hur bildas priset?

Priset på Effekt El följer marknadspriset och kan stiga eller sjunka under avtalsperioden när marknadspriserna förändras. Vi meddelar alltid i god tid om eventuella prisändringar.

Dagpriserna gäller må-fre kl. 7–21. Nattpriserna gäller övriga tider av dygnet. Oktober, november, december, januari, februari och mars är vintermånader. De övriga månaderna räknas som sommarmånader. Faktureringen av aktiv effekt sker enligt månadens högsta registrerade medeleffekt under en timme då dagpriset gäller.

 

URSPRUNGET FÖR EL

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 52
Förnybara 8

För mer information


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.


Vattenkraft för företag


Bas el för företag


Vindkraft för företag


År el


Tidsel för företag


Spot el för företag

Dela: