Företag Smartel Garanti

Ett tidsbundet halvårigt elavtal som sporrar till att spara el och ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen.

Produkten kan köpas från 2.1.2023 ända fram till och med 31.3.2023. Produkten kan inte köpas via kundtjänst. Elleveransen kan börja tidigast 16.1.2023.

Vanliga frågor

Prisstabilitet och flexibilitet

Företag Smartel Garanti är ett elavtal som bildas priset av en elprisandel som minskar eller ökar beroende på om du använder el vid tidpunkter då elpriset är lågt eller högt. Förbrukningsstyrningens inverkan rör sig vanligen mellan +/- 4 c/kWh. Företag Smartel Garanti ger dig skydd mot höga börspriser på el, och samtidigt kan du påverka elräkningens totalbelopp genom att styra din elförbrukning till de förmånligaste timmarna.

Vem kan köpa produkten?

Produkten kan köpas av företags- och husbolagkunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att teckna ett Företag Smartel Garanti -avtal. Om det visar sig att kundrelationsvillkoren inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att häva avtalet. 

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Sähköverkko distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år eller en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Avtalsinformation

  • Sex månaders tidsbundet avtal som kan köpas under tiden 2.1.-31.3.2023
  • Elleveransen kan börja tidigast 16.1.2023 och 15.4.2023 senast. 
  • Grunddelens elpris 18,18 c/kWh och den fasta månadsavgiften 3,22 €/mån 8moms 0 %)
  • Elens ursprun är enligt produktionsmixen i Finland
  • Avtalsvillkor

Logga in på Oma Helen

När du väljer Företag Smartel Garanti är det bra att samtidigt ta i bruk den kostnadsfria tjänsten Yritys Helen. Med hjälp av Yritys Helen håller du koll på din elförbrukning och de realiserade faktureringspriserna, och får information om pris- och avtalsändringar.

Logga in på Yritys Helen här >>

Helen Företag Smartel Garanti (6 mån)

Stabilitet och flexibilitet i ditt elavtal genom att styra förbrukningen
18,18 c/kWh
+/- förbrukningsinverkan
Grundavgift 3,22 €/månad
Beställ

Hur priset av Företag Smartel Garanti bildas

Priset i ett Företag Smartel Garanti -avtal består av elprisets grunddel, förbrukningsinverkan och en månatlig grundavgift.

Grunddelen är en andel som sätter grundnivån för ditt elpris. Grunddelens storlek är 18,18 c/kWh (moms 10 %)

Förbrukningsinverkan minskar eller ökar grunddelens storlek beroende på om du använder el vid tidpunkter då elpriset är lågt eller högt.

Om största delen av din elförbrukning sker under de timmar av dygnet då elpriset är högre än medelpriset, stiger priset på grunddelen. Om du däremot förlägger din elförbrukning till timmar då elpriset är lägre än medelpriset, sjunker priset på grunddelen.

Du kan själv påverka storleken på din elräkning genom att styra din elförbrukning så att du utnyttjar de timmar av dygnet då priset är lägre.

Den månatliga grundavgiften i ett Företag Smartel Garanti -avtal är inte beroende av elförbrukningens storlek.

Förbrukningsinverkans fördelning exempel

fiksusahko_yritys_donutsi_sv.png

  45%  Prissänkande förbrukning

 25%  Prishöjande förbrukning

 30%  Neutral inverkan        

Grunddel 18,18 c/kWh

Räkneexempel

Exempel på beräkningar av förbrukningsinverkan. I exemplet är grunddelen 18,18 c/kWh. Förbrukningsinverkan i exemplet är antingen + 4 c/kWh eller - 4 c/kWh.

down.png Minus-72x72.png

Du har använt el under förmånliga timmar

Förbrukningsinverkan: - 4 c/kWh
Faktureringspris för energin: 18,18 - 4 = 14,18 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

up.png Plus-72x72.png

Du har använt el under dyra timmar

Förbrukningsinverkan: + 4 c/kWh
Faktureringspris för energin: 18,18 + 4 = 22,18 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

Läs mer om elavtal

Förbrukningsinverkan innebär att timpriserna för den egna förbrukningen jämförs med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. Som beräkningsformel används (A-B) / E = c/kWh, som bildar förbrukningsinverkan för månaden i fråga.

A = Din elförbrukning för varje enskild timme (kWh) multipliceras med elpriset på börsenl för samma timme (c/kWh), varefter produkterna för alla timmar räknas ihop. Eftersom elförbrukningen under olika timmar och timpriset på elbörsen varierar kraftigt, ser beräkningsformeln till att alla enskilda timmars inverkan beaktas.

B = Din elförbrukning under hela månaden (kWh) multipliceras med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. På så sätt beräknas värdet på din elförbrukning, om den skulle följa månadsmedelvärdet för elpriset på börsen.

E = Din elförbrukning under hela månaden (kWh)

När värde B subtraheras från värde A ser man hur du har förbrukat el i förhållande till månadsmedelvärdet på elbörsen. Det erhållna värdet divideras med din elförbrukning under hela månaden, vilket ger förbrukningsinverkan (+/- c/kWh) för den gångna månaden.

Det slutliga värdet är antingen negativt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp minskar, eller positivt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp ökar. Ju mer av din förbrukning du lyckas styra till månadens förmånliga timmar, desto bättre kan du underskrida månadsmedelvärdet.

Observera att i ett elavtal kan faktureringspriset för elenergin dock inte vara negativt.

Företag Smartel Garanti - Vanliga frågor

 

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Företag Smartel Garanti kan beställas via helen.fi från och med 2.1.2023 och ända fram till och med 31.3.2023. Det går inte att beställa produkten genom att ringa kundtjänsten.

Elleveransen i ett Företag Smartel Garanti -avtal kan börja tidigast 16.1.2023 och senast 15.4.2023, beroende på din nuvarande avtalssituation. Elleveransen kan börja tidigast två veckor efter beställningen.

Tillsvidareavtal med Helen eller något annat elbolag
Du kan beställa ett Företag Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi. Det går inte att beställa produkten genom att ringa kundtjänsten.

Tidsbundet elavtal med Helen
Du kan beställa ett Företag Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi. Det går inte att beställa produkten genom att ringa kundtjänsten. Kolla först ditt nuvarande avtalspris i avtalsbekräftelsen, på räkningen eller i tjänsten Yritys Helen.

Tidsbundet elavtal med ett annat elbolag
Du kan byta till ett Företag Smartel Garanti -avtal, om avtalet med konkurrenten går ut senast 15.4.2023

Det tidsbundna elavtalet med Helen går ut före 2.1.2023 och ett nytt avtal har tecknats med Helen
Du kan beställa ett Företag Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023.

Det tidsbundna elavtalet med Helen går ut före 2.1.2023 och ett nytt avtal har tecknats med ett annat elbolag
Du kan byta till ett Företag Smartel Garanti -avtal, om avtalet med konkurrenten går ut senast 15.4.2023

Tyvärr kan du inte beställa ett Företag Smartel Garanti -avtal. Du kan ändå beställa Helens Spot-avtal för företag på adressen helen.fi/sv/foretag/el/spot-el

Ja, om kundrelationsvillkoren ovan uppfylls kan du beställa ett Företag Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi. Det går inte att beställa produkten genom att ringa kundtjänsten.

Om kundrelationsvillkoren ovan uppfylls kan du beställa ett Företag Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi. Det går inte att beställa produkten genom att ringa kundtjänsten.

Grundavgift
3,22 eur/mån (moms 0 %)

Energi
Elenergipriset består av en fast priskomponent 18,18 c/kWh (moms 0 %), till vilken läggs den månadsvis realiserade förbrukningsverkan c/kWh som är specifik för eldriftsstället Förbrukningsinverkan är vanligen + / - 5 c/kWh och bestäms på basis av hur din elförbrukning förläggs tidsmässigt jämfört med månadsmedelpriset på elbörsen.

För mer information


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.


Spot el för företag