Vindkraft

Vindkraft är ett bra val för ditt företag när du vill ha hållbart producerad el. 

För vem?

För dig som vill ha förnybar el som producerats med vindkraft till ditt företag. Vindkraft är ett bekvämt val eftersom avtalet är i kraft tills vidare.
Vi säljer också Vindkraft till företag med stor förbrukning.

Hur bildas priset?

Priset på vindkraft följer marknadspriset och kan stiga eller sjunka under avtalsperioden när marknadspriserna förändras. Vi meddelar alltid i god tid om eventuella prisändringar.

URSPRUNGET FÖR VINDKRAFT

Elen för vår produkt Vindkraft produceras helt och hållet med vindkraft. All vår Vindkraft är certifierad med ursprungsgarantier.

De specifika koldioxidutsläppen från vindkraft är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

För närvarande finns det över 750 vindkraftverk som producerar vindkraftsel i Finland och mängden ökar snabbt de kommande åren.

Energiamuoto%
Vindkraft 100

För mer information


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.


Vattenkraft för företag


Bas el för företag


År el


Tidsel för företag


Effektel för företag


Spot el för företag

Dela: