Lagring av el

Med hjälp av ett ellager får du bäst nytta av din egenproducerade energi och tryggar tillgången till el i alla situationer. 

Ta kontakt med oss

Varför lagra el?

  • Dra nytta av att vara självförsörjande. Om din fastighet har egen elproduktion så som solpaneler, hjälper ellagret dig att effektivt utnyttja den el du producerar. Nyttan uppstår när du inte behöver sälja din egenproducerade el till nätet.
  • Trygga driftsäkerheten. Fungerar automatiskt som oavbruten reservström vid strömavbrott. Vid längre avbrott ger ellagret dig tid att starta reservkraften.
  • Spara in på elöverföringsavgifterna. Ellagret hjälper dig att jämna ut elförbrukningen och avlägsna skadlig reaktiv effekt, vilket ger lägre elöverföringsavgifter.

Gemensam användning ger extra nytta

Genom att delta i den gemensamma användningen kan du tjäna pengar på ditt ellager när du inte själv använder det.

  • Gemensam användning betyder att Helen styr ellagret så att det stöder elnätet när din fastighet inte kan utnyttja lagret. Vi delar mervärdet med dig och skapar samtidigt beredskap för att öka mängden förnybar energiproduktion i Finland.

Logistikcenter
Nytta per år 6 000 €
Ellagrets storlek 100 kWh

Köpcentrum
Nytta per år 60 000 €
Ellagrets storlek 1000 kWh

Datacentral
Nytta per år 120 000 €
Ellagrets storlek 2000 kWh

Hur inleda samarbete?

Helens tjänstemodell ser till att samarbetet är smidigt och enkelt. Du får en lämplig lösning tillförlitligt från ett och samma ställe, ända från kartläggning till installation och underhåll. Vi kan erbjuda anläggningen utan investering som en del av solkraftverksleveransen. Vi förverkligar också gemensamt ägda ellager tillsammans med våra kunder.

Kartläggning

Ta kontakt med oss så kartlägger vi hur en lämplig ellagerlösning skulle kunna se ut.

Avtal

Vi ingår ett avtal om samarbete kring den modell som är lämpligast.

Leverans och installation

Vi levererar och installerar ett ellager enligt avtalet.

Ibruktagande

Vi sköter om att ellagret tas i bruk på ett tryggt sätt i er fastighet. Samtidigt kartlägger vi möjligheterna till gemensam användning.

Underhåll

Helen tar hand om ellagrets funktion under hela avtalstiden. Vi betalar också en avtalad årlig ersättning för den eventuella gemensamma användningen.