Domino-avtal

  • Domino är ett flexibelt avtal som ger möjlighet att utnyttja prisvariationerna på marknaden och som på lång sikt ger ett så förutsägbart och jämnt elpris som möjligt.
  • Den här produkten är lämplig när du inte vill ha derivat men vill skydda ditt elpris på motsvarande sätt.
  • Domino-avtalet ger dig el till marknadspris och dessutom avkastning, om förhållandet mellan inköpspris och marknadspris är gynnsamt.

  

Begär offert

 

Om ditt företag använder mindre än 300 MWh el per år, teckna elavtal direkt på nätet.

 

FÖR VEM PASSAR PRODUKTEN?

  Du förbrukar 10 – 100 GWh el per år
  Du är verksam inom industrin, handeln eller fastighetsbranschen
  Du har kanske ett behov av att senare lägga till eller ta bort elförbrukningsplatser i ditt avtal
  Din elförbrukning är mycket förutsägbar

Varför Helen?

  Branschens bästa kundupplevelse 
  Långsiktigt förmånligt pris
  Uppföljning och rapportering av elförbrukningen för ditt företags alla förbrukningsobjekt och nästan i realtid

Elens ursprung

Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

För mer information


El till stor företag

När ert företag använder mer än 300 MWh per år, kraven för elavtal ökar. Våra experter kan hjälpa dig at hitta den besta lösning för ert företag.


Fastprisavtal


Spot-avtal för företag


Ursprungsgarantier för förnybar energi