Fastprisavtal

Avtalet är tidsbundet och elpriset är fast. 

Fastprisavtal

  • Ett tidsbestämt elavtal ger ett elpris som är helt förutsägbart och riskfritt.
  • Det är också ett enkelt alternativ med tanke på budgetering och kostnadskontroll.
  • Vi hjälper dig att välja den bästa tidpunkten för att köpa el.
  • Du kan säkra elpriset för flera år framåt.


För Sinetti El erbjuder vi också ett Online-avtal där du kan köpa den el du behöver i flera partier. Tidsmässig spridning minskar prisrisken avsevärt. 

Begär offert

 

För vem passar produkten?

Sinetti El passar små och medelstora företag som vill försäkra sig om ett jämnt och pålitligt elpris i framtiden

Varför Helen?

  • Branschens bästa kundupplevelse
  • Långsiktigt förmånligt pris
  • Uppföljning och rapportering av elförbrukningen för ditt företags alla förbrukningsobjekt och nästan i realtid

Elens ursprung

Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

För mer information


El till stor företag

När ert företag använder mer än 300 MWh per år, kraven för elavtal ökar. Våra experter kan hjälpa dig at hitta den besta lösning för ert företag.


Domino-avtal


Spot-avtal för företag


Ursprungsgarantier för förnybar energi