Försäljningens kontaktuppgifter

Telefon

09 6171

Företagets kundservice

Elavtal för småföretag

Läs mer om olika elprodukter

För nuvarande kunder 

Logga in

Kundtjänst

09 617 8080
Samtalspriser

Helen Ab

Besöksadress

Elhuset, Kampgränden 2 /
Malmbrinken 6, 3. våningen
Hitta oss

Vardagar kl. 8–16

Postadress

Helen Oy
00090 Helen

FO-nummer

2630573-4

För mer information


El till stor företag

När ert företag använder mer än 300 MWh per år, kraven för elavtal ökar. Våra experter kan hjälpa dig at hitta den besta lösning för ert företag.


Fastprisavtal


Domino-avtal


Spot-avtal för företag


Elportföljer 


Ursprungsgarantier för förnybar energi 

Dela: