• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
El till stor företag

Spot-avtal för företag

Du får alltid el till marknadspris på elbörsen Nord Pool.

  • På den nordiska elbörsen noteras priset timme för timme. Se kursutvecklingen för priset
  • Prisvariationerna kan vara stora.
  • I ditt elpris betalar du inga risktillägg, som normalt ingår i priset i fastprisavtal.
  • Du kan enkelt byta ut ditt Spot-avtal mot ett annat elavtal med bara två veckors uppsägningstid.

 

Begär offert

 

FÖR VEM PASSAR PRODUKTEN?

  Spot-avtal passar särskilt företag vars elanvändning är jämn och sker vid förmånliga tidpunkter
  Ditt företag kan välja när det använder el
  Ditt företag är risktåligt med avseende på variationer i elpriset och har möjlighet att aktivt bevaka marknadspriserna

Varför Helen?

  Branschens bästa kundupplevelse 
  Långsiktigt förmånligt pris
  Uppföljning och rapportering av elförbrukningen för ditt företags alla förbrukningsobjekt och nästan i realtid

Elens ursprung

Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Dela: