Spot-avtal för företag

Du får alltid el till marknadspris på elbörsen Nord Pool.

Spot-avtal

  • På den nordiska elbörsen noteras priset timme för timme. Se kursutvecklingen för priset
  • Prisvariationerna kan vara stora.
  • I ditt elpris betalar du inga risktillägg, som normalt ingår i priset i fastprisavtal.
  • Du kan enkelt byta ut ditt Spot-avtal mot ett annat elavtal med bara två veckors uppsägningstid. 

Begär offert

 

För vem passar produkten?

  • Spot-avtal passar särskilt företag vars elanvändning är jämn och sker vid förmånliga tidpunkter
  • Ditt företag kan välja när det använder el
  • Ditt företag är risktåligt med avseende på variationer i elpriset och har möjlighet att aktivt bevaka marknadspriserna

Varför Helen?

  • Branschens bästa kundupplevelse
  • Långsiktigt förmånligt pris
  • Uppföljning och rapportering av elförbrukningen för ditt företags alla förbrukningsobjekt och nästan i realtid

Elens ursprung

Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

För mer information


El till stor företag

När ert företag använder mer än 300 MWh per år, kraven för elavtal ökar. Våra experter kan hjälpa dig at hitta den besta lösning för ert företag.


Fastprisavtal


Domino-avtal


Ursprungsgarantier för förnybar energi