Laddkort för företag

Erbjud elbilsanvändarna i ditt företag smidig och pålitlig laddning med hjälp av Laddkortet. Laddkortet ger möjlighet till en skattefri naturaförmån för elbilsanvändare, sporrar till mer ekologiska resor och stärker företagets arbetsgivarimage.

Enkelt och bekvämt Laddkort 

Laddkortet för företag är genast klart att använda och är ett utmärkt sätt att ge anställda som har elbil möjlighet att utnyttja en skattefri naturaförmån. Att skaffa Laddkort stärker inte bara arbetsgivarimagen, utan är också en konkret insats för en renare miljö.

Anskaffningen av Laddkort medför inget extra arbete för företaget, tvärtom – sammanställningsfakturorna som skickas ut kvartalsvis frigör tid för annat och gör kostnadskontrollen smidigare. Samtidigt spar också den anställda tid, när separata kostnadsutredningar inte längre behövs.

Omfattande laddningsnätverk med ett enda kort

Laddkortet ger elbilister tillgång till Finlands omfattande laddningsnätverk, och den som använder elbil i jobbet är då inte bunden till att ladda bilen antingen på jobbet eller hemma, utan kan enkelt göra det också ute i trafiken. Enbart i Helsingfors har Helen över 300 publika laddstationer, där du laddar din bil utsläppsfritt med vindkraftsel. 

Genom att erbjuda er personal Laddkort visar ni vägen för hur man på ett konkret sätt kan stödja övergången till mer ekologisk och hållbar trafik.

Anskaffning av Laddkort steg för steg

Ta kontakt

Ta kontakt via det elektroniska kontaktformuläret, så kartlägger vi din situation och samlar in de uppgifter som behövs för Laddkortet

Leverans och ibruktagande

Helen levererar Laddkorten till ditt företag.

Laddning av elbilar

Laddkorten är klara att använda och Helen fakturerar för användningen av företagets Laddkort i en sammanställd faktura.

Ta kontakt