Solkraftverk som tjänst – utan investeringar

Att skaffa ett solkraftverk som tjänst är ett enkelt steg mot hållbarare affärsverksamhet: ditt företag får alla fördelar med ett eget solkraftverk utan investeringar.

Bekymmersfri solenergi som tjänst

I lösningen Solkraftverk som tjänst byggs solkraftverket för ditt företag enligt PPA-modellen (Power Purchasing Agreement), som också är populär ute i världen.

På ditt företags tomt byggs ett solkraftverk som ägs av Helen, vilket betyder att Helen svarar för investeringarna i solkraftverket och för alla åtgärder i samband med solkraftverksprojektet, från kartläggning till fortlöpande underhåll.

Ditt företag betalar endast för den el kraftverket producerar och får dessutom inkomster från försäljning av överskottsproduktionen till Helen.

helen-keilaniemi.jpg

Enkelt sätt att delta i klimattalkon

Genom att välja ett solkraftverk som tjänst kan ditt företag utnyttja förnybar och utsläppsfri solenergi och njuta av dess fördelar.

Ditt företag kan sänka sina energikostnader och visa sig som en ännu hållbarare aktör för sina kunder och andra viktiga intressentgrupper.

Kontakta och fråga oss mer

Läs också om våra övriga lösningar

Eget solkraftverk

  • Vi bygger ett solkraftverk som ägs av ditt företag på din fastighet.    
  • Solelen från kraftverket minskar behovet av att köpa el från nätet.      
  • Ditt företag spar omedelbart in på elöverföringskostnaderna och elskatten.   
  • Kan också fås med finansiering, utan någon stor startinvestering.

Läs mer

Kraftverksandel

  • Solpaneler reserveras för ditt företag i Helens egna solkraftverk.
  • Ditt företag får solenergins fördelar, även om det inte går att bygga ett solkraftverk på företagets fastighet.     
  • Det enklaste sättet att öka hållbarheten i ditt företags verksamhet och delta i klimattalkon.

Läs mer