Solparksandel för företag

En Solparksandel är det enklaste sättet att utnyttja 100 % förnybar solenergi utan att investera i utrustning. Samtidigt stöder du produktionen av inhemsk förnybar energi.

Läs mer och beställ

Vad är en Solparksandel?

En Solparksandel ger dig möjlighet att enkelt bli solenergiproducent utan att behöva investera i ett eget solkraftverk. Solpanelerna i ett Solparksandelspaket producerar 100 % förnybar solkraftsel, med vilken du kan ersätta el som ditt företag köper. Solkraftselen faktureras som en del av den förbrukade elen. Du betalar bara för den solenergi Solparksandelen producerar, utan andra kostnader så som hyra. Om solkraftverket inte producerar, uppkommer inte heller några kostnader för dig. Ni får också en digital skärmtjänst till företagets entréhall – på skärmen visas kraftverkets produktion i realtid. Solparksandelen kan kombineras med vilket som helst av Helens elavtal.

Varför lönar det sig att ha en Solparksandel?

 • Ett bekvämt sätt att göra en hållbarhetsinsats. En Solparksandel är en enkel klimatinsats för företag som vill utnyttja 100 % förnybar energi.
 • Ingen anskaffning av utrustning, inga krav på fastigheten. Du behöver inte äga en fastighet eller fundera på om fastigheten lämpar sig för ett solkraftverk.
 • Fördelar med ett centraliserat kraftverk. Ett centraliserat kraftverk garanterar att solkraftverkets produktion är störningsfri och effektiv.

Ta reda på vilken Solparksandel som lämpar sig för ditt företag

Välj ditt företags årsförbrukning av el.

20 000 kWh/år 250 000 kWh/år

För vilka situationer lämpar sig en Solparksandel?

 1. För att nå hållbarhetsmål
  En Solparksandel hjälper till att nå de strategiska hållbarhetsmål som ditt företag satt upp, till exempel i anslutning till produktion av förnybar energi eller minskning av utsläppen.
 2. Ingen äganderätt till fastigheten
  Ditt företag äger inte sina verksamhetslokaler, och fastighetsägaren är inte intresserad av att skaffa ett solkraftverk. Med hjälp av en Solparksandel skaffar du solkraftsel utan att själv investera i utrustning.
 3. Utspritt fastighetsbestånd eller annars krävande installationsförhållanden
  I stället för att installera flera små solanläggningar i flera av företagets olika fastigheter kan man nå samma kapacitet med hjälp av en Solparksandel som finns på en enda plats.
 4. Fastighetstekniska utmaningar
  I Finland är uppskattningsvis cirka 25 % av fastigheterna inte lämpade för en solanläggning, redan på grund av brister i takets bärighet. Fasadbestämmelser eller intilliggande fastigheter som skuggar kan också utgöra hinder för installation av egna solpaneler.

Var är solparken belägen?

Solparksandelarna finns i Helens solpark i Nurmijärvi, som totalt har cirka 2 800 dubbelsidiga solpaneler. Hela solparkens genomsnittliga årsproduktion motsvarar till exempel cirka 18 072 289 pannor kaffe eller 10 000 000 kilometers körning med elbil.

aurinkopaneelit.png

Solpanelernas produktion i Finland

Nedan en genomsnittlig uppskattning av solpanelernas produktion i Finland. Elproduktionen från dina paneler fördelar sig så att utbytet är störst under sommarmånaderna.

  Solpanelens elproduktion (%)
Januari 0
Februari 1
Mars 6
April 12
Maj 20
Juni 19
Juli 18
Augusti 13
September 8
Oktober 3
November 1
December 0
Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Med hjälp av en Solparksandel utnyttjar du solenergi inom ditt företags elanvändning, minskar ditt företags utsläpp och deltar i produktionen av inhemsk förnybar energi. Utöver solenergin kan du också dra nytta av vår solparks hållbarhetsimage.

Du betalar bara för den solkraftsel som Solparksandelen producerar. Om panelerna inte producerar, till exempel under mulna vinterdagar, uppkommer inga avgifter eller andra kostnader.

I ditt företags förbrukningsfaktura krediteras först Solparksandelens produktion genom att den producerade mängden multipliceras med priset i ditt elavtal. Då har Solparksandelens produktion först dragits av från din faktura. Efter krediteringen debiteras samma mängd som motsvarar Solparksandelens produktion till det avtalspris som anges för ditt Solparksandelpaket.

Exempel: Under en månad har elförbrukningen varit 1000 kWh och Solparksandelens produktion 300 kWh. Då debiteras 700 kWh till priset i elavtalet och 300 kWh till avtalspriset för Solparksandelen.

Tilläggskostnaden för en Solparksandel är differensen mellan priset i elavtalet (c/kWh) och avtalspriset för Solparksandelen (c/kWh).multiplicera Om priset i elavtalet till exempel är 15 c/kWh och avtalspriset för Solparksandelen är 17,96 c/kWh, blir tilläggskostnaden per kilowattimme för Solparksandelen 2,96 c/kWh (17,96 c/kWh - 15 c/kWh).

Enligt exemplet ovan är den beräknade årsproduktionen från en Solparksandel som består av tio solpaneler cirka 5,13 MWh, och den beräknade tilläggskostnaden per månad blir då cirka 12–20 €.

Välj en Solparksandel som är lagom stor i förhållande till ditt företags elförbrukning.

För att få veta hur stor Solparksandel som rekommenderas kan du använda dig av räknaren på Helens webbplats genom att välja det värde som bäst motsvarar ditt företags årsförbrukning av el. Med hjälp av räknaren kan du välja en lagom stor Solparksandel för ditt företag.

Solparksandelarna är enbart avsedda för Helens elavtalskunder. Om du ännu inte har något elavtal kan du teckna ett förmånligt elavtal med oss. En Solparksandel kan anslutas till vilket som helst av Helens elavtal för företag.

Den producerade solkraftselen mäts i den fastighet där solkraftverket är beläget. Med hjälp av den uppmätta produktionen beräknar vi varje Solparksandelskunds andel av produktionen och debiterar denna produktionsandel i kundens elräkning. För våra kunder reserverar vi samma mängd solkraftsel som vi producerar. Fysiskt förbrukas solkraftselen på det förbrukningsställe som ligger närmast solkraftverket.

Om solen inte skiner och solpanelerna i din Solparksandel inte producerar el, uppkommer inte heller några kostnader för dig att betala. När du har en Solparksandel betalar du bara för den faktiska produktionen. Om du till exempel vill ha vindkraftsel utöver din Solparksandel, ger Helens vindkraftsel för företag möjlighet att köpa inhemsk vindkraftsel.

Lagstiftningen ger inte möjlighet att dra av el som producerats utanför företagets tomt från överföringsavgifterna. Därför minskar Solparksandelen inte företagets behov av elöverföring, vilket betyder att elöverföringskostnaderna är oförändrade. Som investering är en Solparksandel inte lika lönsam som ett eget solkraftverk, men den ger ändå möjlighet att producera inhemsk energi om företaget inte kan ha ett eget solkraftverk.

För närvarande erbjuder vi Solparksandelar endast till företagskunder.

Som konsumentkund kan du börja producera förnybar energi med hjälp av tjänsterna Boka en egen solpanel eller Omatuuli.

Vi har förbundit oss att bygga mer solkraft så länge det finns efterfrågan.