Skanska

Skanska valde fjärrvärme och fjärrkyla till sitt nya huvudkontor, eftersom man eftersträvade optimal energieffektivitet. 

Skanska valitsi kaukolämmön

Miljöcertifikat för energieffektivitet

I miljöklassningssystemet Leed certifierades huvudkontoret till högsta nivån (platinum). Utmärkelsen tilldelades framför allt för husets energieffektivitet. Alla fyra kontorsbyggnader i Manskun Rasti uppfyller dessutom EU Green Building-kraven, vilket innebär att deras energiförbrukning är minst 25 procent lägre än kraven i gällande byggbestämmelser.

I mars 2012 fick Skanska Helsingfors Energis hedersomnämnande Vuoden Kauko vid det årliga seminariet om fjärrvärme och fjärrkyla för intressentgrupper. Hedersomnämnandet ges till en person eller en sammanslutning som har främjat energieffektiv användning av fjärrvärme och fjärrkyla i sin verksamhet.

Skanska satsar på att minimera miljöpåverkan från företagets verksamhet och val. Genom effektiv användning av fjärrvärme och fjärrkyla ger företaget helsingforsborna trygga och sunda lokaler med avancerad husteknik. Skanska har på ett föredömligt sätt förenat miljöklassning, energisparande och styrning av inomhustemperaturen med hjälp av intelligenta fjärrvärme- och fjärrkylalösningar.

För mer information