Prislistor

Se våra prisexempel, om ditt företag ännu inte är Helens värmekund. Vid behov gör vi också en kostnadsberäkning. Om du redan är vår kund, se energipriset för säsongen här nedan och håll koll på den förbrukningsbaserade faktureringen i din fastighet genom att logga in på vår online-tjänst.

Kontakta oss

Energiavgift som varierar efter säsong

Värmeproduktionskostnaderna varierar efter årstiden. Därför uppdaterar vi energiavgiften fyra gånger per år: vid årsskiftet samt i mars, maj och oktober. Sommarsäsongen som är förmånligast är fem månader lång.

Utöver energipriset betalar du en fast flödesavgift. Som vår kund hittar du informationen på räkningen, i rapporterna och via vår online-tjänst.

Priset på energi

Pris nu

1.5. - 30.9.

39,96 €/MWh

Sommarperioden

Tidigare pris

1.3. - 30.4.

96,67 €/MWh

Vårperioden

Kommande pris

1.10. - 31.12.

Ilmoitetaan myöhemmin €/MWh

Höstperioden

Priserna är exklusive moms 24 %.
Läs mer om prissättningen av fjärrvärme.

Driftskostnader

  Fjärrvärme 2
radhus, flervåningshus
(avtalat vattenflöde 0,01-2 m3/h)
Fjärrvärme 10
flervåningshus och affärsfastigheter, köpcentrum
(avtalat vattenflöde 2,01-10,0 m3/h)
Fjärrvärme 100
affärsfastigheter, köpcentrum (avtalat vattenflöde 10,1-100,0 m3/h)
Energiavgift (medelpris för 2022) 70,24 €/MWh 70,24 €/MWh 70,24 €/MWh
Vattenflödeavgiften 600 - 6000 €/år 6000 - 20 000 €/år 20 000 - 106 000 €/år

Anslutning

  Fjärrvärme 2
radhus, flervåningshus
(avtalat vattenflöde 0,01-2 m3/h)
Fjärrvärme 10
flervåningshus och affärsfastigheter, köpcentrum
(avtalat vattenflöde 2,01-10,0 m3/h)
Fjärrvärme 100
affärsfastigheter, köpcentrum (avtalat vattenflöde 10,1-100,0 m3/h)
Grundavgift 2200 € 6270 € 17 320 €
Flödesavgift m3/h 4510 € 2475 € 1370 €
Ledningsavgift (m) 75 € 84 € 89 €

Avtalsvillkor

Dokument

Fastighetens storlek har betydande inverkan på priset, både vid anslutningen och under användningen. Som vår kund kan du övervaka den faktiska förbrukningen i din fastighet via vår online-tjänst, och du får i god tid en prognos för kostnaderna under det kommande året.

Bekanta dig också med pristerminologin i fråga om värme. Där får du veta vad energiavgift och flödesavgift är för något.

Fjärrvärme avtalsvillkor

Stöd för startinvesteringar

Vi erbjuder enkel och flexibel energifinansiering för att det ska vara ännu lättare att komma i gång.

Be din försäljare berätta mer

För mer information