Nyheter

Ny teknik har en nyckelroll i energiomvälvningen

Energisektorn befinner sig i en kraftig omvälvning, som har fått ytterligare fart av en rad förändringar på världsmarknaden. I år har kriget i Ukraina fört med sig osäkerhet på marknaden, och därför har faktorerna som påverkar energipriset, i synnerhet kostnaderna för råvaror som gas och stenkol, varierat kraftigt och snabbt på världsmarknaden. Prisuppgången senaste höst berodde på obalans mellan tillgång och efterfrågan.

17.10.2022

Kundtjänst information

Vår kundtjänst är stängd på onsdagar i oktober 2022. Vi har öppet på andra vardagar kl. 9-17​ Brådskande ärenden, t.ex. flyttanmälan, kan du sköta på vår hemsida eller genom att ringa 09 617 8020 dygnet runt.​ Svar på vanliga frågor hittar du svar hittar i artikeln Aktuellt om el.

27.09.2022

Börselkunder minskade sin energiförbrukning märkbart

Energiomvälvningen och den gemensamma oron för om elen ska räcka till har fått Helens börselkunder att göra något konkret åt saken. Våra kunder som övergått till börsel minskade sin elförbrukning med 15 procent samtidigt som kunder med fastprisavtal förbrukade lika mycket som förut. Den viktigaste hjälpredan vid energisparandet är tjänsten Oma Helen, där man kan hålla koll på sin elförbrukning ända ner på timnivå.

23.09.2022

Den betydande kostnadsstegringen påverkar fjärrvärmepriset – priser som sträcker sig ända fram till våren skapar insyn

På grund av den betydande kostnadsstegringen på råvaror till följd av Rysslands anfallskrig ändrar Helen fjärrvärmepriset för de tre närmast kommande prisperioderna.

31.08.2022

Helen och Elisa värmer bostäder i Helsingfors med spillvärme från datacentral

Att fånga upp spillvärme och utnyttja klimatneutral värme ökar självförsörjningen med energi och ger möjlighet att värma tusen bostäder i Helsingfors.

10.08.2022

Konsumenterna intresserade av sin energiförbrukning - användningen av tjänsten Oma Helen på stark uppgång

Våra kunders intresse för att hålla koll på sin energiförbrukning har ökat märkbart efter att energifrågor och energispartips började dyka upp i nyhetsrubrikerna i somras. Det här märks bland annat i att allt fler börjat använda tjänsten Oma Helen, som lanserades 2020. Tjänsten, där våra kunder kan hålla koll på sin energiförbrukning ända ner på timnivå, hade i början av augusti redan tagits i bruk av 270 000 kunder, och antalet ökar hela tiden.

09.08.2022