Nyheter

Miljökonsekvensbedömningen av projektet för utvinning av värme ur havsvatten har inletts

Helen har gjort en förstudie av olika alternativ för att utnyttja havsvatten som värmekälla för värmepumpar i industriell skala i Helsingfors. Projektet går nu vidare till miljökonsekvensbedömning. I juni presenteras projektet i ett webbinarium som är öppet för alla.

02.06.2021

Helen jakaa jälleen tukea kesätapahtumille

Jaamme kesän aikana sponssitukea kymmenelle energiselle tapahtumalle jo neljättä kertaa peräkkäin.

01.06.2021

Esbo stad ökar antalet publika laddstationer för elbilar tillsammans med Helen – laddstationer som använder vindkraftsel blir vanligare i hela landet

I Esbo installeras totalt 18 laddstationer i fem bostadsområden i Hagalund, Alberga och Notuddens småbåtshamn. Laddstationerna använder vindkraftsel och ska stå färdiga inom maj. För installationen svarar energibolaget Helen.

01.06.2021

Energidata avslöjar vilka branscher som haft det svårt under coronapandemin – inkvarterings- och kontorsfastigheternas elförbrukning har minskat markant

Betydelsen av att utnyttja data ökar hela tiden, när energibranschen går mot en klimatneutral framtid. Avancerat utnyttjande av data kan ha stor inverkan på samhället, inte bara på miljön utan till och med på hälso- och sjukvården. Av energidata kan man utläsa att den tjänsteinriktade affärsverksamheten i Helsingfors drabbades hårdast när coronan började för ett år sedan, och än i dag har elförbrukningen inte återgått till det normala.

01.06.2021

55 % av finländarna har förändrat sin konsumtion i mer ekologisk riktning under coronaåret – bland de förnybara energiformerna är tron på solenergi starkast

Under det gångna året har över hälften av finländarna tänkt mer än tidigare på hur miljövänliga deras konsumtionsval är, framgår det av en enkät som energibolaget Helen låtit utföra om förnybara energiformer. Ett urval på tusen personer deltog i enkäten.

28.05.2021

Bättre förutsägbarhet i fjärrvärmepriset – Helen lanserar Fastprisfjärrvärme

Energibolaget Helen har lanserat en ny fjärrvärmeprodukt till fast pris för alla sina fjärrvärmekunder. Med den nya produkten kan värmeenergikostnaderna säkras för hela tre år framåt. Produkten ger kunderna bättre kontroll över sin ekonomi och jämnar ut värmekostnaderna mellan olika vintrar.

26.05.2021

Roni Back, ambassadör för Helens utmaninggskampanj som beviljar stöd på 5000 euro till amatörer, säger om coronatiden: ”Jag har skippat det onödiga FOMO-tänket”

För andra året i rad genomför energibolaget Helen en landsomfattande utmaningskampanj för att hitta grupper och föreningar som med hjälp av videor lär ut färdigheter som sprider positiv energi. Var och en av de fem vinnarna får ett pris på 5000 euro, och en av dem som utser vinnarna är kampanjens beskyddare Roni Back, som är Finlands spjutspets bland youtubers. Genom utmaningen vill Helen stödja fritidsverksamhet i Finland i dessa ekonomiskt osäkra tider. Ansökningstiden för föreningar och

10.05.2021

Helens nya vindpark Lakiakangas 3 byggs i samarbete med kunderna

Helen har undertecknat ett avtal med fastighetsplaceringsbolaget Sponda, enligt vilket 100 % av den el som förbrukas i Spondas fastigheter ska produceras med utsläppsfri vindkraft. Avtalet stöder målet om klimatneutralitet i Spondas hållbarhetsprogram.

05.05.2021

Fortsatt stark kundtillväxt, investeringarna på rekordnivå

Helens omsättning ökade bra, men resultatet tyngdes av prishöjningen på utsläppsrätter och kostnaderna för energianskaffningen. De betydande förändringsprojekten och projekten inom klimatneutral produktion avancerade som planerat och bolagets investeringar var på rekordnivå. Två nya kapitalinvesteringar gjordes, den ena i Norge och den andra i Tyskland.

30.04.2021

Spillvärme från datorhallar blir klimatneutral fjärrvärme: Telias datacenter värmer bostäder i Helsingfors

Telia och energibolaget Helen har kommit överens om att utnyttja värme som uppkommer i datacentret. Enligt planerna ska spillvärme som tas till vara från Telias moderna datacenter i Sockenbacka överföras till fjärrvärmenätet och distribueras till bostäder och fastigheter i Helsingfors från och med juni 2022. Som mest kommer datacentret att värma över 20 000 bostäder i Helsingfors.

22.04.2021