Tidsbundet elavtal, vattenkraft, beställningsvillkor

Avtalsvillkor

Produkten säljs till avtalsobjekt med en årlig elförbrukning på mindre än 300 000 kWh.
Elförsäljningsavtalet träder i kraft vid avtalsperiodens ingång och är i kraft den avtalade tiden. Datum för påbörjande av leveransen bestäms enligt det startdatum som distributionsnätsinnehavaren meddelat Helen. Avtalet fortsätter som en ny tidsbunden period, om man inte kommer överens om ändring av avtalet. Vi meddelar om det nya priset cirka fyra månader innan den nya tidsbundna avtalsperioden börjar. Nätinnehavaren ansvarar för elöverföringen.

På avtalet tillämpas vid var tid gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. På priserna tillkommer vid var tid gällande moms. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto.
Elöverföring och mätning Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen. Vid tids- och säsongsel ska förbrukningsplatsen ha 2-tidsmätning. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsfördelning eller mätningssättet hos kunden, har Helen rätt att ta i bruk en lämplig produkt. Om huvudsäkringen är större än 63 A ska elförbrukningen mätas och registreras per timme.

Leveransvillkor

Helens elleveransvillkor.

Avtalsbekräftelse

Avtalsbekräftelsen skickas till kunden via e-post.

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter lagligt, korrekt och öppet. Läs mer om behandlingen av personuppgifter på helen.fi/personuppgifter.