Sävel rapporteringstjänst för bostadsbolag

Via rapporteringstjänsten kan du hålla koll på kostnads- och förbrukningsutvecklingen för fjärrvärme och el i din fastighet och energieffektivitetsåtgärdernas inverkan på dem. 

Sävel Plus taloyhtiöille

SÄVEL-TJÄNST SOM HJÄLP FÖR BOSTADSBOLAG

Med hjälp av tjänsten kan bostadsbolag

 • skriva in åtgärder och händelser i fastigheten som kalendernoteringar i tjänsten. Då kan faktorer som inverkar på värmeförbrukningen identifieras och analyseras och missförhållanden åtgärdas

 • kontrollera om förbrukningsvärdena håller sig inom riktvärdena

 • få kostnadsfördelar

SÄVEL-TJÄNST SOM HJÄLP VID ÖVERVAKNING AV FÖRBRUKNINGEN AV FASTIGHETSEL

Förbrukningen av fastighetsel kan övervakas via tjänsten. Det är bra att vara uppmärksam på

 • Belysning på gårdsområden samt i trappuppgångar och övriga gemensamma utrymmen i fastigheten

 • Hissarnas elförbrukning och elapparaternas förbrukning i bolagets gemensamma bastu och tvättstuga

 • Kylanläggningar

 • Ventilation, särskilt förvärmning av tilluft

 • Uppvärmning som håller gården, parkeringsplatsen och trappområdena isfria samt uppvärmda ramper och tak

 • Cirkulationspumpar i uppvärmningssystemet samt regnvattenbrunnar

 • Fläktar och kylaggregat

 • Uppvärmning av bilar

 • Elapparaternas förbrukning (i synnerhet lampor, pumpar och fläktar samt utrustning i tvättstugan)

 • Styrning av belysningen, så att lamporna inte är tända i onödan

 • Värmeanläggningar med stor effekt

 

Logga in

Vill du kunna se information om förbrukningsplatser som du är representant för?

Dela: