Kyla till husbolag

Helens kyla är ett effektivt och miljövänligt sätt att kyla ner höghuslägenheter i Helsingfors. Det är särskilt kostnadseffektivt att installera kyla i samband med stambyte.

Kyla till bostadsbolag

Helens kyla är ett effektivt, pålitligt och miljövänligt sätt att kyla ner höghuslägenheter i Helsingfors.

Läs mer

För mer information


Anslutning

Läs om anslutning till fjärrkyla steg för steg.

För kunder

Vi erbjuder dig uppföljning av energianvändningen tillsammans med olika tilläggstjänster.

Läs mer