Laddning av elbilar i husbolag

Ett modernt husbolag erbjuder en möjlighet att ladda elbilar. Vi bjuder husbolag en lätt ock riskfri lösning för laddning av elbilar från planering till installering och upphåll.

Laddning av elbilar

Vi utreder om fastigheten har beredskap för installation av laddstationer för elbilar. Installation kan vara även lättare än du tänker.

Läs mer

För mer information


Gemensam laddstation för elbilar i bostadsbolag

En gemensam laddstation är ett enkelt sätt att erbjuda de boende i bostadsbolaget möjlighet att ladda elbilar.