Värme till husbolag

Fjärrvärme är en ypperlig uppvärmningsform för både nya och gamla fastigheter. Den är en kostnadseffektiv lösning för att hålla lägenheter varma och gång- och körvägar fria från snö och is.

Läs mer om Helens värmeutbud

Helen erbjuder bostadsbolag ett mångsidigt och brett värmeproduktsortiment som består av fjärrvärme, jordvärme samt värmelösningar och tilläggstjänster som effektiviserar och kompletterar energiförbrukningen. Hos Helen hittar du den uppvärmningsform som passar bäst för just ert bostadsbolag och som ger stabilitet och förutsägbarhet i vardagen.

Läs mer

För mer information


Kundtjänsten för värme

Ta kontakt och vi hjälper dig med alla frågor som gäller fjärrvärme i husbolag.

Fjärrvärme i husbolaget

Fjärrvärme är ett säkert uppvärmningssätt för både gamla och nya byggnader. Du kan också välja Förnybar fjärrvärme.

Läs mer

För mer information


Priser

Kaukolämmön hinnoittelu on vakaata, avointa ja ennakoitavaa.

Jordvärme i bostadsbolag

Jordvärme är valet för bostadsbolag som värdesätter ekologi och energieffektivitet. Helen erbjuder bostadsbolag jordvärme så att bostadsbolaget antingen köper jordvärmelösningen eller beställer den som månadsprissatt tjänst.

Läs mer

För mer information


Prissättningen av jordvärme

På den här sidan hittar du information om faktorer som påverkar jordvärmelösningens pris samt om olika sätt att skaffa sig jordvärme. Du kan skaffa dig jordvärme så att bostadsbolaget antingen köper jordvärmelösningen eller beställer den som tjänst med fast månadsprissättning.