Läs mer om Helens värmeutbud

Helen erbjuder bostadsbolag ett mångsidigt och brett värmeproduktsortiment som består av fjärrvärme, jordvärme samt värmelösningar och tilläggstjänster som effektiviserar och kompletterar energiförbrukningen. Hos Helen hittar du den uppvärmningsform som passar bäst för just ert bostadsbolag och som ger stabilitet och förutsägbarhet i vardagen.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en stabil, bekväm och pålitlig värmelösning som lämpar sig för alla slags fastigheter. Fjärrvärmen är enkel att använda, anläggningen har lång livscykel och kräver inte mycket underhåll. Fjärrvärmen från Helen har en leveranssäkerhet som är i världstopp. Fjärrvärme är ett hållbart uppvärmningssätt i staden, och fungerar pålitligt också tillsammans med andra uppvärmningsformer och energieffektivitetslösningar.

20201006_maalampo_kaupunki_drone_781x414px.jpg

Fastprisfjärrvärme

Inom Fastprisfjärrvärme är energipriserna för de olika prisperioderna oförändrade i tre års tid. Förutsägbart energipris underlättar budgeteringen av värmekostnaderna. Passar för kunder som värdesätter förutsägbarhet. Avtal om Fastprisfjärrvärme är tidsbundna för 36 månader. I avtalet ingår dessutom en fast flödesavgift.

20210531_poistoilmalampopumppu_full-7_781x414px.jpg

Säsongsprissatt fjärrvärme

Inom Fastprisfjärrvärme är energipriserna för de olika prisperioderna oförändrade i tre års tid. Förutsägbart energipris underlättar budgeteringen av värmekostnaderna. Passar för kunder som värdesätter förutsägbarhet. Avtal om Fastprisfjärrvärme är tidsbundna för 36 månader. I avtalet ingår dessutom en fast flödesavgift.

Gör fjärrvärmen klimatneutral

Cirkulär värme

Uppdatera bostadsbolagets uppvärmning till ett utsläppsfritt alternativ. Cirkulär värme produceras till 100 % utsläppsfritt ur spillvärme. Cirkulär värme är en tilläggstjänst till fjärrvärme. På de normala avtalspriserna för fjärrvärme läggs en liten tilläggsavgift för Cirkulär värme. Genom att välja Cirkulär värme är du med och stöder utsläppsfri värmeproduktion i Helsingfors.

Förnybar fjärrvärme

Ett lätt sätt att minska bostadsbolagets klimatavtryck och främja klimatneutral energiproduktion. Förnybar fjärrvärme produceras av träpellets som är en biprodukt från industrin. Förnybar fjärrvärme är en tilläggstjänst till fjärrvärme. På de normala avtalspriserna för fjärrvärme läggs en liten tilläggsavgift för Förnybar fjärrvärme.

Komplettera fjärrvärmen med energieffektiva lösningar

Frånluftsvärmepump

Sänk värmekostnaderna och utnyttja spillvärme effektivt med hjälp av en frånluftsvärmepump för uppvärmning av fastigheten och tappvarmvattnet. En frånluftsvärmepump är ett kostnadseffektivt sätt att effektivisera det nuvarande fjärrvärmesystemet.

Smart fjärrvärmecentral

Bostadsbolaget får en smart fjärrvärmecentral installerad och underhållen mot en fast månadsavgift. Förebyggande underhåll ger möjlighet att snabbt upptäcka och åtgärda felsituationer. Ett bekvämt och enkelt sätt att förnya fjärrvärmecentralen utan investering.

Tilläggstjänster till fjärrvärme

Fastighetsvakten

Med Fastighetsvakten tryggar du jämna uppvärmningsförhållanden i varje bostadslägenhet och sparar samtidigt energi. Fastighetsvakten erbjuder databaserad information om temperaturen och luftfuktigheten i lägenheterna samt om utomhustemperaturen och ger förslag till justering av uppvärmningssystemet.

Injustering av radiatornätet Med hjälp av injustering av radiatorn

Med hjälp av injustering av radiatornätet ser du till att värmeelementen fungerar och att värmen fördelas jämnt till varje lägenhet samtidigt som du får bukt med onödiga kostnader. I den här tilläggstjänsten ingår planering och justering av grundinställningarna samt förnyande av de komponenter som behövs i nätet.

Jordvärme

Jordvärme är en prisstabil och ekologisk värmelösning. Jordvärme kan produceras även på överraskande platser, till och med i stadskärnan. Jordvärme är en investering som kan betalas utan att man behöver höja det totala vederlaget i bostadsbolaget, eftersom värmeenergin från marken är gratis.

20201013_helen_maalampo-57_781x414px.jpg

Egen jordvärme

Du får ett eget jordvärmesystem som är skräddarsytt för bostadsbolaget och som genast är klart att ta i bruk. Du får klar och tydlig information om totalkostnaderna för projektet samt om genomförandefaserna och tidsschemat – Helen ser till att projektet genomförs smidigt. Ett rätt dimensionerat och högklassigt utfört system tjänar in sig och ger bostadsbolaget betydande besparingar.

20201006_maalampo_nainen_kallio_kerrostalo_781x414px.jpg

Jordvärme som tjänst

En miljövänlig och prisstabil värmeprodukt utan investering från bostadsbolagets sida. Bostadsbolaget får ett jordvärmesystem vars funktion vi sköter om. Förutsägbara kostnader underlättar bostadsbolagets budgetering, och inga överraskande reparationskostnader uppkommer. Efter avtalsperioden (20 år) kan bostadsbolaget välja om det vill fortsätta med den bekymmersfria tjänsten eller lösa in systemet till priset av en månads serviceavgift.

Intresserad? Be oss ta kontakt

Våra experter rekommenderar den lämpligaste värmelösningen för just ert bostadsbolag. Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Ta kontakt

För mer information


Fjärrvärme i husbolaget

Fjärrvärme är ett säkert uppvärmningssätt för både gamla och nya byggnader. Du kan också välja Förnybar fjärrvärme.


Jordvärme i bostadsbolag

Jordvärme är valet för bostadsbolag som värdesätter ekologi och energieffektivitet. Helen erbjuder bostadsbolag jordvärme så att bostadsbolaget antingen köper jordvärmelösningen eller beställer den som månadsprissatt tjänst.


Kundtjänsten för värme

Ta kontakt och vi hjälper dig med alla frågor som gäller fjärrvärme i husbolag.