Erbjudande på el: Suomisähkö för två år

Här kommer ett erbjudande till dig som beställer el i förväg! Du får förmånlig el och sparar genast 36 €. Ditt avtal börjar tidigast en månad efter beställningstidpunkten. Om du flyttar kan avtalet börja omedelbart.

Suomisähkö (Finland-El) är ett smart val. Elförsäljningspriset avtalas för två år i taget. Det är oförändrat under hela avtalsperioden, även om marknadspriset på el skulle förändras.

29,66
c/kWh
  • 100 % CO2-fri el*
  • Tidsbundet tvåårigt avtal
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Du sparar 36 € direkt. Du får första året utan grundavgift, under det andra året är grundavgiften bara 3 €/mån

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.

1. Vem är du?

(t.ex. +358 40 1234 567)

2. Vart vill du ha el?

(e.g. Kampinkuja 2 A 2)

3. Preciseringar av avtalet

4. När vill du att avtalet ska börja?

Vid byte av elförsäljare tidigast 30 dagar från nu.

5. Fakturering

6. Min vindkraft (Omatuuli)

Du får Omatuuli med ett tidsbundet tvåårigt avtal.

Omatuuli-elen produceras i vindparken Lakiakangas. En enskild andels effekt är 100 W och den beräknade årsproduktionen 310 kWh.

1 aktier

7. Avtalsvillkor

Varfor Helen?

Helen erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 500 000 kunder i Finland. Förutom el, värme och kyla erbjuder vi också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik.   Vi utvecklar ett smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Från Helen får du el pålitligt och alltid till förmånligt pris.

 

VAD BETYDER CO2-FRI?

CO2-fri betyder att fossila bränslen så som stenkol eller naturgas inte har använts vid elproduktionen. Koldioxidutsläppen är minimala. Den CO2-fria el som Helen säljer kommer från kärnkraft och kan också innehålla förnybara energikällor. Dessas andelar kan variera.

Den el som Helen sålde till sina kunder under 2019 fördelade sig på olika energikällor på följande sätt: förnybara 37 %, fossila 24 % och kärnkraft 39 %.