Erbjudande på el: Suomisähkö för två år

Här kommer ett erbjudande till dig som beställer el i förväg! Du får förmånlig el och sparar genast 36 €. Ditt avtal börjar tidigast en månad efter beställningstidpunkten. Om du flyttar kan avtalet börja omedelbart.

Suomisähkö (Finland-El) är ett smart val. Elförsäljningspriset avtalas för två år i taget. Det är oförändrat under hela avtalsperioden, även om marknadspriset på el skulle förändras.

5,48
c/kWh
  • 100 % CO2-fri el*
  • Tidsbundet tvåårigt avtal
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Du sparar 36 € direkt. Du får första året utan grundavgift, under det andra året är grundavgiften bara 3 €/mån

1. Vem är du?

(DDMMÅÅ-123A)
(t.ex. +358 40 1234 567)

2. Vart vill du ha el?

(e.g. Kampinkuja 2 A 2)

3. Preciseringar av avtalet

4. När vill du att avtalet ska börja?

Vid byte av elförsäljare tidigast 30 dagar från nu.

5. Fakturering

6. Avtalsvillkor

Varfor Helen?

Vi är ett av Finlands största företag som tillhandahåller el och nya energilösningar. Vi har närmare 400 000 kunder runt om i landet och vår produktion har vunnit pris som världens bästa stadsenergilösning. Från oss får du el pålitligt och alltid till förmånligt pris. Beställ även du!

VAD BETYDER CO2-FRI?

CO2-fri betyder att fossila bränslen så som stenkol eller naturgas inte har använts vid elproduktionen. Koldioxidutsläppen är minimala. Den CO2-fria el som Helen säljer kommer från kärnkraft och kan också innehålla förnybara energikällor. Dessas andelar kan variera.