Erbjudande på el: Suomisähkö för två år

Här kommer ett erbjudande till dig som beställer el i förväg! Du får förmånlig el och sparar genast 36 €. Ditt avtal börjar tidigast en månad efter beställningstidpunkten. Om du flyttar kan avtalet börja redan tidigare, dock tidigast 3 vardagar efter beställningen.

Suomisähkö (Finland-El) är ett smart val. Elförsäljningspriset avtalas för två år i taget. Det är oförändrat under hela avtalsperioden, även om marknadspriset på el skulle förändras.

5,59
c/kWh
  • Elen är till 100 % producerad med vattenkraft
  • Tidsbundet tvåårigt avtal
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Du sparar 36 € direkt. Du får första året utan grundavgift, under det andra året är grundavgiften bara 3 €/mån
  • Pålitlig och ansvarsfull service – undersökningar visar att Helen är det ansvarsfullaste varumärket bland energibolag 2017 *

BESTÄLL SUOMISÄHKÖ (FINLAND-EL) GENAST

1. Vem är du?

(DDMMÅÅ-123A)
(t.ex. +358 40 1234 567)

2. Vart vill du ha el?

3. Preciseringar av avtalet

4. När vill du att avtalet ska börja?

Vid byte av elförsäljare tidigast 31 dagar räknat från följande vardag.

5. Fakturering

För närvarande är beställning av e-faktura tyvärr inte tillgänglig för OP:s kunder i samband med beställning av el. Du kan ändå beställa e-faktura i din nätbank med dessa instruktioner.
För närvarande är beställning av e-faktura tyvärr inte tillgänglig för Aktias kunder i samband med beställning av el. Du kan ändå beställa e-faktura i din nätbank med dessa instruktioner.

6. Avtalsvillkor

Varfor Helen?

Vi är ett av Finlands största företag som tillhandahåller el och nya energilösningar. Vi har närmare 400 000 kunder runt om i landet och vår produktion har vunnit pris som världens bästa stadsenergilösning. Från oss får du el pålitligt och alltid till förmånligt pris. Beställ även du!

Elens ursprung

Elen i avtalet är ursprungsgaranterad el som producerats med vattenkraft. Den el Helen Ab sålde till sina kunder 2017 fördelade sig på olika energikällor enligt följande: förnybara 32 %, fossila 31 % och kärnkraft 37 %.

* Det hållbaraste varumärket bland energibolag 

Finländarna anser att Helen är det hållbaraste varumärket bland energibolag, framgick det av Nordens mest omfattande undersökning som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. Läs mer!