Tillbaka

Tävlingspriser och regler

Tävlingen arrangeras av Helen Ab och pågår under tiden 23.2–12.4.2015.
Deltagarna ska läsa och godkänna reglerna för deltagandet. Själva deltagandet betraktas som en bekräftelse på att deltagaren har läst och godkänt reglerna och villkoren.

Utlottning

Endast myndiga personer som bor permanent i Finland kan delta i tävlingen. Utlottningen sker bland alla deltagare 16.4.2015.
Varje deltagare kan delta endast en gång. Man deltar genom att sända in deltagarblanketten på kampanjsidan.
Utlottningen sker i Helens lokaler senast två veckor efter att tävlingstiden löpt ut. Deltagarblanketter som skickats utanför tävlingstiden godkänns inte. Helen svarar inte för eventuella problem med dataförbindelser (till exempel avbrott) som påverkat deltagandet.


Pris

Priset i utlottningen är Världens bästa stadssemester för två (inkluderar en helikoptertur över Helsingfors, en middag under jorden och övernattning på lyxhotell).
Priset måste användas senast 31.12.2015.
Priset utbetalas inte i pengar.
Vinnaren meddelas personligen.

Deltagarnas uppgifter


Deltagarnas personliga uppgifter används för att administrera deltagandet och meddela vinnaren. Personliga uppgifter används för marknadsföringsändamål endast om deltagaren har godkänt detta i samband med deltagandet.
Deltagare som har meddelat att de vill motta Helens nyhetsbrev kan avbeställa tjänsten när som helst.
Vinnarens namn kan publiceras i Helens kommunikationskanaler.


Tillbaka