Sök aktuella artiklar

Helens styrelse utreder möjligheten att avstå från stenkol i Sundholmens kraftverk fem år i förtid

Helens styrelse har beslutat starta en utredning av möjligheten att avstå från stenkol i Sundholmens kraftverk senast den 1 april 2024 i stället för 2029 som man tidigare hade som mål. Helen skulle alltså helt upphöra med användningen av stenkol fem år tidigare än planerat. I fråga om Hanaholmens kraftverk beslutade man likaså att tidigarelägga stängningen av kraftverket och nedläggningen av produktionen till 1.4.2023.

11.11.2021

Lakiakangas 3 femdubblar Helens vindkraftsproduktion

Byggandet av vindparken Lakiakangas 3 går framåt med god fart. För närvarande produceras ren vindkraft redan av 7 vindkraftverk. Inom januari ska alla 20 vindkraftverk i parken vara i produktion.

14.10.2021

VD Juha-Pekka Weckström: Helen har förbundit sig till Helsingfors ambitiösa klimatmål om klimatneutralitet 2030 och noll utsläpp 2040

Helsingfors stad offentliggjorde i dag borgmästarens förslag till ny stadsstrategi. De ambitiösa klimatmålen innebär för både Helen och Helsingfors stad en möjlighet att föregå med exempel i arbetet mot klimatförändringen och agera som global föregångare.

12.10.2021

Kaukolämmön syyskauden 2021 hinta nousee

Energipriset på fjärrvärme för höstperioden är 66.63 €/MWh (moms 0 %) och 82.62 €/MWh (inkl. moms 24 %) från och med 1.10.2021.

06.09.2021

Geolämpölaitoksen rakentaminen Helsingin Ruskeasuolle käynnistynyt, lämpökaivon poraaminen alkaa syyskuussa

I början av september inleds borrningen av Helsingfors första medeldjupa borrhål för geotermisk värme i Brunakärr. Geovärmeanläggningen i Brunakärr är Helens pilotobjekt, där man testar och utvecklar borrningstekniken och andra tekniska lösningar för nya geovärmeobjekt.

25.08.2021

Dekorerade elskåp för folk samman och piggar upp gatubilden i Helsingfors

Redan i 20 års tid har Helen gett hundratals stadsbor möjlighet att dekorera elskåp. I sommar har Helens egen personal för första gången fått dekorera elskåp, eftersom man ville erbjuda dem ett tryggt sätt att umgås i coronatider.

20.08.2021

Den sällsynt varma sommaren har lett till rekordstort behov av kyla

I juni-juli slogs flera värmerekord i Finland, vilket också har återspeglat sig i ett rekordstort behov av kyla. I Helsingfors tillhandahåller energibolaget Helen kyltjänster, och i juli noterades alla tiders högsta kylbehov, hela 160 MW. Trots värmeböljan har man fått njuta av svala inomhustemperaturer i de fastigheter som har kyla installerad.

12.08.2021

Investeringarna i klimatneutralitet konkretiseras: Hanaholmens kraftverk stängs tidigare än väntat, utsläppen har minskat betydligt redan i dag

Helens omsättning fortsatte sin starka tillväxt, men resultatet tyngdes av de alltjämt ökande kostnaderna för utsläppsrätter, bränslen och energianskaffning. De betydande förändringsprojekten och projekten för klimatneutral produktion fortskred som planerat, och tack vare dem kan Hanaholmens kolkraftverk stängas nästan två år i förtid. 

09.08.2021

Investeringarna i klimatneutralitet konkretiseras: Hanaholmens kraftverk stängs tidigare än väntat, utsläppen har minskat betydligt redan i dag(2)

Helens omsättning fortsatte sin starka tillväxt, men resultatet tyngdes av de alltjämt ökande kostnaderna för utsläppsrätter, bränslen och energianskaffning. De betydande förändringsprojekten och projekten för klimatneutral produktion fortskred som planerat, och tack vare dem kan Hanaholmens kolkraftverk stängas nästan två år i förtid. 

09.08.2021

Ängstaket på Munkholmen bjuder på granna ängsblommor mitt i stan

Projektet med ett ängstak på Munkholmens värmecentral inleddes i maj 2020. På taket växer nu många olika arter, som har lockat till sig mängder av pollinerande insekter. Ängsblommorna har också varit till glädje för invånarna i omgivningen samt förbipasserande.

23.07.2021

För mer information


det enklaste sättet att skaffa solpaneler

Det är inte bara din elräkning som minskar utan också ditt klimatavtryck, eftersom solenergin är förnybar och klimatneutral.


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.