Sök aktuella artiklar

Ängstaket på Munkholmen bjuder på granna ängsblommor mitt i stan

Projektet med ett ängstak på Munkholmens värmecentral inleddes i maj 2020. På taket växer nu många olika arter, som har lockat till sig mängder av pollinerande insekter. Ängsblommorna har också varit till glädje för invånarna i omgivningen samt förbipasserande.

23.07.2021

Helen investerar i sitt största ellager, som hjälper till att trygga energisystemet i hela Norden

Helen investerar i ett ellager som byggs i anslutning till vindparken Lakiakangas 3. Ellagrets effekt är 5 MW och energikapaciteten 10 MWh. Ellagret, som motsvarar cirka 200 elbilsbatterier, är det andra i Finland som placeras i anslutning till en vindpark, och till energikapaciteten är det ett av landets största. Enligt planerna ska ellagret vara i drift i slutet av nästa år.

19.07.2021

Helen fäster allt större vikt vid hållbar solpanelsproduktion och hållbara materialien vastuullisuuteen yhä enemmän huomiota

Hela branschen måste på global nivå fästa allt större vikt vid att produktionen av solpaneler är hållbar och likaså materialen. Hållbarhet är en viktig sak för Helen, och därför känner Helen också sina egna solpanelstillverkare, platserna där de tillverkas samt anskaffningskedjan. Helens solpaneler tillverkas i Kina i områden som inte är belägna i Uigurregionen.

16.07.2021

Gymnasieeleverna som hackade in sig i studentskrivningssystemet har anställts för att undersöka hur datasäker Helens app är

Tidigare i våras upptäckte tre ungdomar allvarliga luckor i datasäkerheten i systemet Abitti, som används i studentskrivningarna. Trion har nu fått anställning hos Helens datasäkerhetsleverantör Fraktal. Trions uppgift är att under sommarens lopp undersöka hur datasäker appen Oma Helen är.

14.07.2021

60 000 burkar sommarglass med sol! Glassfabriken 3 Kaverin Jäätelö hakade på panelboomen, som syns som en kraftig topp i Helens försäljningsstatistik

Inom det finländska företagsfältet pågår en riktig solpanelsboom. Energibolaget Helen berättar att man under årets första hälft redan levererat tre gånger fler solkraftverk till företag än under hela fjolåret sammanlagt. Under slutet av sommaren kommer glassfabriken 3 Kaverin Jäätelö att producera 500 liter glass per dag med solenergi.

09.07.2021

Helen ökar sin utsläppsfria elproduktion

Helen ökar sin andel av kärnenergin som produceras i Olkiluoto. Helens dotterbolag Oy Mankala Ab köper Loistekoncernens aktier i Industrins Kraft Abp (TVO). Köpet av Loistekoncernens aktier ger Helen mer utsläppsfri el i fortsättningen.

06.07.2021

Helen reparerar energinät på Runebergsgatan – tillfällig omdirigering av trafiken

Helen inleder omfattande gatuarbeten på Runebergsgatan i anslutning till energinäten. Arbetena medför betydande omdirigeringar av trafiken på Runebergsgatan på avsnittet mellan Sanduddsgatan och Arkadiagatan. Arbetena inleds 1.7. och pågår till början av september.

23.06.2021

Helsingfors stänger Hanaholmens kraftverk nästan två år i förtid – kollagret försvinner ur gatubilden

Hanaholmens kolkraftverk läggs ner senast 1.4.2023. Beslutet har stor inverkan på stadens och på hela landets klimatavtryck.

22.06.2021

SatamaparkkitI parkeringshuset Satamaparkki kan man ladda elbilar under en båtresa – 18 laddstationer för elbilar från Helen alossa onnistuu sähköautojen lataus laivamatkan aikana – Heleniltä 18 sähköautojen latauspistettä

Nu går det att ladda elbilar också under båtresan. 18 nya laddstationer för elbilar har installerats i parkeringshuset Satamaparkki i Västra hamnen i Helsingfors. De nya laddstationerna är en del av de 730 parkeringsplatserna i Satamaparkki och betjänar framför allt båtpassagerarna i Västra hamnen men även områdets företag och invånare samt besökande bilister. Laddstationerna har levererats av energibolaget Helen som tilldelats kontraktet i offentligt anbudsförfarande.

21.06.2021

Helsingforsarna har talat: Tvärt nej till trängselavgifter, stark vilja att föregå med klimatexempel som individer och som stad – här är resultaten av Helens Kommunbeslutsfattartest

I sitt Kommunbeslutsfattartest som besvarades av 1436 helsingforsare utredde Helen hurdana kommunala beslutsfattare helsingforsborna skulle vara när det gäller energi- och klimatfrågor. De som svarade uppgav att de skulle uppmuntra individerna till hållbara konsumtionsval, motsätta sig trängselavgifter och göra Helsingfors till ett modellexempel i arbetet mot klimatförändringen.

11.06.2021

För mer information


det enklaste sättet att skaffa solpaneler

Det är inte bara din elräkning som minskar utan också ditt klimatavtryck, eftersom solenergin är förnybar och klimatneutral.


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.