Sök aktuella artiklar

Sweco ska designa Helens första vätgasanläggning

Sweco ska utföra den grundläggande designen av 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub, som Helen planerar att anlägga i Nordsjö. Med hjälp av ett pilotprojekt som tar sikte på vätgasproduktion strävar Helen efter att bygga upp de kompetenser och lärdomar som behövs för storskalig Power-to-X-produktion. Om projektet genomförs minskar det koldioxidutsläppen i trafiken och fjärrvärmeproduktionen med ända upp till 70 000 ton under anläggningens 20 år långa livscykel.

30.11.2022

Helen sätter fart på vindkraftsinvesteringarna – Ny vindpark byggs i Östra Finland

Helen har tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och OX2 kommit överens om att bygga en vindpark på 145 megawatt i Pieksämäki. I vindparken i Niinimäki byggs totalt 22 vindkraftverk, och när vindparken står färdig är den östra Finlands största.

28.11.2022

Helen-och-Fortum-utreder-samarbetsmojligheter-kring-smaskalig-karnkraft

Helen och Fortum utreder samarbetsmöjligheter kring kärnkraft och i synnerhet kring småskalig kärnkraft (small modular reactors, SMR). Båda bolagen har redan tidigare uttryckt sitt intresse för småskalig kärnkraft. Trots turbulensen i omvärlden är det viktigt att säkerställa att energibranschens övergång till utsläppssnål och utsläppsfri produktion fortsätter. I den här situationen ser bolagen det som en naturlig sak att titta närmare på möjligheterna att samarbeta.

25.11.2022

Helens utsläppsminskningsmål fick officiellt godkännande från Science Based Targets initiativet

Helen har som första energibolag i Finland fått officiellt godkännande från Science Based Target initiativet (SBTi) för sina utsläppsminskningsmål. De nya målen baserar sig på Parisavtalet och deras syfte är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

17.11.2022

Bygget av ett säsongslager för energi i Kronbergsgrottorna har börjat

Projektet med ett energilager i Kronbergsstranden har kommit i gång och de förberedande byggnadsarbetena har börjat. I samprojektet mellan Helen och Skanska byggs ett stort säsongslager för energi i grottorna under Kronberget. Lagret ger möjlighet till lokal och ekologisk energiproduktion för Skanskas nya bostadsområde.

08.11.2022

Ny teknik har en nyckelroll i energiomvälvningen

Energisektorn befinner sig i en kraftig omvälvning, som har fått ytterligare fart av en rad förändringar på världsmarknaden. I år har kriget i Ukraina fört med sig osäkerhet på marknaden, och därför har faktorerna som påverkar energipriset, i synnerhet kostnaderna för råvaror som gas och stenkol, varierat kraftigt och snabbt på världsmarknaden. Prisuppgången senaste höst berodde på obalans mellan tillgång och efterfrågan.

17.10.2022

Kundtjänst information

Vår kundtjänst är stängd på onsdagar i oktober 2022. Vi har öppet på andra vardagar kl. 9-17​ Brådskande ärenden, t.ex. flyttanmälan, kan du sköta på vår hemsida eller genom att ringa 09 617 8020 dygnet runt.​ Svar på vanliga frågor hittar du svar hittar i artikeln Aktuellt om el.

27.09.2022

Börselkunder minskade sin energiförbrukning märkbart

Energiomvälvningen och den gemensamma oron för om elen ska räcka till har fått Helens börselkunder att göra något konkret åt saken. Våra kunder som övergått till börsel minskade sin elförbrukning med 15 procent samtidigt som kunder med fastprisavtal förbrukade lika mycket som förut. Den viktigaste hjälpredan vid energisparandet är tjänsten Oma Helen, där man kan hålla koll på sin elförbrukning ända ner på timnivå.

23.09.2022

Den betydande kostnadsstegringen påverkar fjärrvärmepriset – priser som sträcker sig ända fram till våren skapar insyn

På grund av den betydande kostnadsstegringen på råvaror till följd av Rysslands anfallskrig ändrar Helen fjärrvärmepriset för de tre närmast kommande prisperioderna.

31.08.2022

För mer information


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.


det enklaste sättet att skaffa solpaneler

Det är inte bara din elräkning som minskar utan också ditt klimatavtryck, eftersom solenergin är förnybar och klimatneutral.