Aktuellt

Sök aktuella artiklar

 • Värmpepumpar

  De stora värmepumparna som finns i en grotta i Sörnäs producerade i fjol rekordmycket förnybar fjärrvärme, sammanlagt 491 000 MWh.Jämfört med föregående år togs över 16 procent mer spillvärme

  15.02.2017

 • Klimatneutralitet

  För att bromsa klimatförändringen behövs det ambitiösa mål, och sådana finns i regeringens senaste riktlinjer. Helen är för närvarande det företag i Finland som investerar mest i att minska

  02.12.2016

 • Solenergi till Lemminkäinen

  Byggföretaget Lemminkäinen köper solenergi från Helen till Sumparns nya invånare genom en ny tjänstelösning.

  01.12.2016

 • Ny prisperiod för fjärrvärme börjar

  Energipriset på fjärrvärme för vinterperioden stiger, flödesavgifterna oförändrade.

  30.11.2016

 • Helen-koncernens delårsöversikt januari-september 2016

  Helen-koncernens delårsöversikt januari-september 2016 Helen fortsatte att utveckla affärsverksamheten, tjänsterna och energiproduktionen i enlighet med den nya strategi som godkändes i våras. Målet

  04.11.2016

 • Helen föregångare inom energieffektivitet

  Den 14 oktober undertecknade Helen som ett av de första företagen de nya Energieffektivitetsavtalen för åren 2017-2025. Samtidigt föregick Helen med exempel inom energieffektivitet genom att lansera

  19.10.2016

 • Helen utmanar alla att ge ett Värmelöfte

  Helen kör i gång den riksomfattande kampanjen Värmelöftet, vars syfte är att minska utsläppen i samband med vinterns förbrukningstoppar. Värmelöftet är samtidigt den första publikationen i Helens nya

  18.10.2016

 • Laddningsnätet för elbilar byggs ut i Helsingfors

  Helen lanserar ett nytt koncept för att ansluta privata laddningsstationer till det offentliga laddningsnätverket. Laddningsstationen i Sockenbacka är utrustad med den senaste laddningstekniken från

  18.10.2016

 • Energiframtiden finns i solen

  Viktiga nyckelord i energiframtiden är solen, energisparande och energieffektivitet, återvinning av avfall och cirkulär ekonomi, framgick det av en undersökning som Helen låtit utföra. Kritiskt för

  15.09.2016

 • Hållbarhet får ökad betydelse inom byggandet

  Enligt byggproffsen kommer hållbart byggande till synes i bland annat valet av byggnadsmaterial, byggnadernas klimatavtryck och byggandets energieffektivitet. Syftet med hållbart byggande är att bygga

  06.09.2016