Aktuellt

Sök aktuella artiklar

 • Solenergi för fjärrvärmekunder

  I städer och flervåningshus kan klokt byggande kombineras med intelligent stadsenergi. Med hjälp av fönstren kan solenergi användas för uppvärmning under vinterperioden.

  10.06.2014

 • Effektiv uppföljning av energiförbrukningen

  ABB och Helsingfors Energi levererar lägenhetsautomationssystem till närmare hundra nya bostadslägenheter i Fiskehamnen i Helsingfors.

  10.06.2014

 • ELY-keskukselta lausunto Helsingin Energian kehitysohjelmainvestointien YVA:sta

  NTM-centralen i Nyland har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen för Helsingfors Energis utvecklingsprograminvesteringar. De planerade investeringarna skulle märkbart öka användningen av

  06.06.2014

 • Solvärme till Östersundom

  Vid Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom genomför Helsingfors Energi en värmelösning som baserar sig på förnybar energi och består av jordvärme, solenergi, värmemagasinering och en värmecentral.

  05.06.2014

 • Rekordmånga sommarjobbare på Helsingfors Energi

  Omkring 120 sommarjobbare har börjat eller börjar jobba inom Helenkoncernen i sommar, vilket är betydligt fler än tidigare år. Också ansökningarna om sommarjobb var rekordmånga i år, hela 6 500.

  05.06.2014

 • Empower köper hela aktiestocken i Mitox Ab av Helsingfors Energi

  Enligt ett avtal som ingåtts i dag har Empower avtalat om att köpa hela aktiestocken i Helenkoncernens dotterbolag Mitox Ab, som levererar mättjänster. Enligt planen träder affären i kraft i början av

  08.05.2014

 • Delårsöversikt 1.1 – 31.3.2014

  Under översiktsperioden omsatte Helenkoncernen 276 miljoner euro. Omsättningen var 53 miljoner mindre än föregående år på grund av det ovanligt varma vädret i februari-mars. 

  05.05.2014

 • Helsingfors Energi har landets bästa Contact Center

  De finländska kunderna har valt Helsingfors Energi till landets bästa Contact Center i tävlingen Kundens Röst. Valen baserar sig på enkäter som skickats via SN4Mobile genast efter

  23.04.2014

 • Earth Hour-förfesten på Energitorget lockade ett 150-tal unga

  Ungdomar spinningcyklade ihop 5000 euro vilket betyder att Helsingfors Energi donerar 5000 euro till en energireparation av Helsingfors största ungdomsgård Happi i Sörnäs.

  02.04.2014

 • Elförsäljningspriset sjunker

  Helsingfors Energi sänker elförsäljningspriset med 3 – 4 % från och med 1.6.2014. Prissänkningen är möjlig eftersom elanskaffningskostnaderna har sjunkit.

  31.03.2014