Aktuellt

Sök aktuella artiklar

 • Rökgaser från pelletsförbränning mäts i unik undersökning

  Vid Helsingfors Energis kraftverk på Hanaholmen mäts partikel- och gasutsläppen på ett sätt som inte tidigare använts någonstans i världen. Vid rökgasmätningarna kan förbränningsprodukterna från

  27.03.2014

 • Unga möts på Earth Hour-förfest på Energitorget

  Helsingfors Energi öppnar Energitorget för ungdomar på Earth Hour-kvällen lördag 29.3. Ungdomarna ställer till med Earth Hour-förfest på energiutställningen som finns på Elhusets tredje våning. Tanken

  27.03.2014

 • Elnätet i Helsingfors bland de bästa i internationell jämförelse

  I en internationell jämförelseundersökning placerade sig Helen Elnät Ab bäst i fråga om eldistributionens kvalitet och pålitlighet.  Helsingfors hade den kortaste genomsnittliga avbrottstiden

  25.03.2014

 • Trädgallring i Viksbacka

  Helen Elnät Ab förnyar 110 kV kraftledningar i Viksbacka. I det nya ledningsområdet utförs trädgallring med början vecka 12.

  13.03.2014

 • Bioöljy käyttöön Östersundomissa

  Bioolja börjar användas vid uppvärmningen av Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom. Sedan årsskiftet använder skolan också jordvärme.

  13.03.2014

 • Användningen av biobränslen kan ökas i Helsingfors

  Helsingfors Energi planerar att öka användningen av biobränslen inom energiproduktionen som ett led i Utvecklingsprogrammet med sikte på en kolneutral framtid. Med avseende på miljökonsekvenserna är

  13.03.2014

 • NCC är Årets Kauko

  NCC tilldelades hedersomnämnandet Årets Kauko vid det årliga seminariet för fjärrvärme- och fjärrkylaintressenter i Helsingfors tisdag 4.3.2014.

  07.03.2014

 • Helen-konsernin tilinpäätös 2013

  Helenkoncernen nådde ett bra resultat. Trots minskad omsättning låg rörelsevinsten kvar på en god nivå. Under året ökade andelen utsläppsfria energikällor, när Helsingfors Energi köpte en betydande

  28.02.2014

 • alppilan_lampokeskus

  Helsingfors Energi moderniserar Alphyddans reservvärmecentral som ligger nedanför Borgbackens nöjespark. Vi försöker minimera eventuella olägenheter som trafiken till och från byggplatsen kan

  25.02.2014