Aktuellt

Sök aktuella artiklar

 • Delårsöversikt: Helen hållbaraste varumärket bland finländska energibolag

  Helen är det hållbaraste varumärket bland finländska energibolag, framgick det av Nordens mest omfattande undersökning som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. 

  10.08.2017

 • Jakobacka värmecentral får ny oljecistern

  Den ena av Jakobacka värmecentrals två oljecisterner byts ut och den andra tas ur bruk. Arbetena startar i början av april och i september justeras värmecentralen för att uppfylla de nya

  10.08.2017

 • Konstvägg sattes upp på Munkholmen

  På Munkholmens värmecentrals område i Helsingfors har det satts upp en konstvägg av stål, med ett mönster som speglar människans förhållande till energi.

  10.08.2017

 • Helen söker företagspartners för reglerkraftspilot

  I pilotförsöket utreds den ekonomiska nytta som uppkommer om ett företag eller en fastighet har tillgång till ett reservkraftverk som lämpar sig för reglering av elproduktionen.

  10.08.2017

 • Helsingfors föregångare inom smarta energilösningar

  Helen är med i ett EU-projekt där man testar nya lösningar för att motverka klimatförändringen i städerna. Energisparande har en central roll.

  10.08.2017

 • Helen hållbaraste varumärket bland energibolag

  Finländarna anser att Helen är det hållbaraste varumärket bland energibolag, framgick det av Nordens mest omfattande undersökning som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. 

  10.08.2017

 • Delårsöversikt Q2/2017

  Helen var först i Finland med att erbjuda ellager för kommersiellt bruk. Helen stärkte sin position som nordisk föregångare inom ellagring och lanserade nya tjänster kring ellager, med vars hjälp

  09.08.2017

 • Helen bygger solkraft och ett ellager i Vanda

  Helen bygger, finansierar och underhåller ett solkraftverk på taket till ett logistikcenter i Vanda. I helheten som Helen levererar ingår också ett smart ellager. Det här är ett av de första objekten

  08.08.2017

 • Helens långsiktiga energieffektivitetsarbete belönades

  Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Motiva har tilldelat Helen ett erkännande för förtjänstfullt energieffektiviseringsarbete. Helen tog emot erkännandet vid ett jubileumsseminarium

  20.06.2017

 • Etola får el från eget solkraftverk

  I Etolas lokaler i Skomakarböle har man sedan våren använt solel som producerats i den egna fastigheten.

  19.06.2017