Aktuellt

Sök aktuella artiklar

2014
 • Beslut vid Helen Ab:s extra bolagsstämma

  Helen Ab:s extra bolagsstämma beslutade om bolagets styrelses sammansättning och om förvärv av affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet. Helsingfors Energis nuvarande affärsverksamhet (med

  19.12.2014

 • Helsingfors har Europas förmånligaste elpris

  Helsingfors står sig bra i en internationell elprisjämförelse. Både försäljnings- och överföringspriserna är mycket konkurrenskraftiga.

  04.12.2014

 • Helsingfors Energi blir Helen Ab

  Affärsverket Helsingfors Energi blir Helen Ab 1.1.2015. Bolagets verksamhet och tjänster fortsätter som förut, och förändringen kräver inga åtgärder från kundernas sida. Bakgrunden till förändringen

  03.12.2014

 • Portalen i Viksbacka utsågs till Årets stålkonstruktion

  Finska Stålkonstruktionsföreningen (Teräsrakenneyhdistys) har utsett årets stålkonstruktion 2014. Priset gick till Helen Elnät Ab:s 110 kV portal i Viksbacka. Den prisbelönta stålkonstruktionen anses

  24.11.2014

 • Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om Finlands största pelletsleverans

  Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om leverans av träpellets till Sundholmens och Hanaholmens kraftvärmeverk. Leveransvolymerna är nationellt sett mycket betydande. Pelletsen ska ersätta

  20.11.2014

 • Elöverföringspriserna sjunker i Helsingfors

  Helen Elnät Ab sänker elöverföringspriserna 1.1.2015 med i medeltal cirka tio procent. Senast sänktes överföringspriserna i januari i år.

  11.11.2014

 • Ny elstation i Ilmala

  Helen Elnät Ab bygger en underjordisk elstation på 110/20 kV i Ilmala. Den nya elstationen stärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten, när befolkningen i området ökar.

  11.11.2014

 • Vinterpriset på fjärrvärme i Helsingfors sjunker igen

  Priset på fjärrvärmeenergi i Helsingfors är fortsatt konkurrenskraftigt. I vinter är fjärrvärmen ännu förmånligare.

  03.11.2014

 • Helsingfors Energi varnar för vilseledande marknadsföring

  Fortsättningsvis har oroliga kunder hört av sig till Helsingfors Energi och berättat att de blivit uppringda av telefonförsäljare som försökt sälja el till dem bl.a. genom att säga att de ”samarbetar

  03.11.2014

 • Företag och hushåll kan fungera som elreserv

  Som första energibolag i Finland lanserar Helsingfors Energi tjänsten flexibel elefterfrågan. Tjänsten är avsedd för företag och sammanslutningar. Användarna av tjänsten får ersättning för att

  31.10.2014