Aktuellt

Sök aktuella artiklar

Fiskehamnen får ny elstation

Fiskehamnen får ny elstation

Helen Elnät bygger en elstation i Fiskehamnen för att förstärka eldistributionen i närområdena och förbättra eldistributionssäkerheten. Staden utvecklas i Fiskehamnen, på Sörnäsudden och Sundholmen och elförbrukningen i området ökar. Förutom en elstation byggs också nytt underjordiskt distributionsnät i området.

29.04.2016

Helenkoncernens delårsöversikt 2016

Helenkoncernens delårsöversikt 2016

Helen fortsatte sina kraftiga satsningar på att utveckla nya energilösningar och kundorienterade tjänster. Idrifttagningen av Finlands största solkraftverk och Nordens största ellager förbereddes. På Hanaholmens kraftverk inleddes pelletseldning vid årets början.

28.04.2016

Finlands största pelletspanna

Finlands största pelletspanna

Helen Ab gör en av Finlands största satsningar på förnybar energi genom att bygga en pelletsvärmeanläggning på Sundholmen. Anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna.

20.04.2016

Finlands största solkraftverk togs i drift

Finlands största solkraftverk togs i drift

Finlands största solkraftverk togs i dag i drift i Stensböle i Helsingfors. Helen Ab:s solkraftverk har närmare 3000 solpaneler och den beräknade årsproduktionen motsvarar cirka 350 tvårumslägenheters årsförbrukning.

14.04.2016

Produktionsrekord

Produktionsrekord

Vid världens största värmepumpsanläggning producerades 2015 en rekordstor mängd, 422 000 MWh, av fjärrvärmen i Helsingfors. Jämfört med 2014 tillvaratogs 13 % mer nyttoenergi.

31.03.2016

Flödesavgiften för fjärrvärme stiger, energipriset sjunker

Flödesavgiften för fjärrvärme stiger, energipriset sjunker

Flödesavgiften för fjärrvärme stiger 1.5.2016 med 5,7 %. Den förändrade flödesavgiftens inverkan på det totala fjärrvärmepriset är i medeltal 1,4 %.

31.03.2016

Helens årsberättelse och hållbarhetsrapport har publicerats

Helens årsberättelse och hållbarhetsrapport har publicerats

Helenkoncernens årsberättelse har publicerats. Årsberättelsen redogör för året 2015, som var koncernens moderbolag Helen Ab:s första verksamhetsår. Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015, då affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet övergick till det bildade bolaget.  

16.03.2016

Finlands största solkraftverk snart färdigt

Finlands största solkraftverk snart färdigt

Solpanelerna för Finlands största solkraftverk installeras som bäst på taket till Stensböle skidhall. Solkraftverket som Helen bygger blir färdigt under våren.

09.03.2016

Helens första år – ett förnyelsens år

Helens första år – ett förnyelsens år

VD Pekka Manninen:År 2015 var förnyelsens år på Helen. Det gamla namnet Helsingfors Energi förpassades till historien när Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015. Namnändringen och den nya företagsprofilen gjorde också förnyelsen synlig utåt.

07.03.2016

Utsläppen i Helsingfors har minskat betydligt

Utsläppen i Helsingfors har minskat betydligt

Helen har gjort betydande investeringar i energieffektivitet, förnybar energi och teknik som minskar de lokala utsläppen. Resultaten märks i form av minskade utsläpp: på fem år har svaveldioxid-, kväveoxid- och partikelutsläppen minskat med närmare 40 % och koldioxidutsläppen med 22 %.

18.02.2016