Aktuellt

Sök aktuella artiklar

Green Net Finlands medlemsnät växer – Helen Ab ny medlem

Green Net Finlands medlemsnät växer – Helen Ab ny medlem

Green Net Finlands medlemsnätverk utökas med en betydande utvecklingsaktör i energibranschen, när Helen Ab blir medlem i Green Net Finland. Helen Ab är en av Finlands största energikoncerner med en energiproduktion som prisbelönats som världens effektivaste.

05.02.2016

Pyreld vid Sundholmens kraftverk

Pyreld vid Sundholmens kraftverk

I samband med rengöringsarbeten på Helens avsvavlingsanläggning på Sundholmen observerades rökgaser på måndag morgon. Även brandkåren tillkallades och saken undersöktes tillsammans med brandkåren. Det var dock inte fråga om någon brand.

01.02.2016

Målen för förnybar energi nåddes i Zachrisbackens skola

Målen för förnybar energi nåddes i Zachrisbackens skola

Uppvärmningssystemet som baserar sig på förnybar energi i Helens pilotprojekt i Zachrisbackens skolcentrum har uppfyllt förväntningarna. Under det första året var jordvärmens andel 79 procent och solvärmens andel 3 procent.

25.01.2016

Elöverföringspriserna stiger i Helsingfors

Elöverföringspriserna stiger i Helsingfors

Helen Elnät Ab höjer elöverföringspriserna 1.4.2016 med i medeltal cirka 9 procent. Tidigare år har överföringspriserna i Helsingfors sänkts tre gånger i rad.

25.01.2016

Helen med i skyddet av Östersjön

Helen med i skyddet av Östersjön

Helen har beviljat fyra nya stipendier för miljöforskning kring Östersjön. Stipendierna är en fortsättning på det projekt för skydd av Östersjön som inletts redan tidigare.

14.01.2016

Nytt fjärrvärmerekord sattes i Helsingfors

Nytt fjärrvärmerekord sattes i Helsingfors

Under den långvariga stränga köldperioden sattes nytt rekord för efterfrågan på fjärrvärme i Helsingfors, 2650 MW torsdag 7.1.2016.

08.01.2016

HELEN MED I CLIMATE LEADERSHIP COUNCIL

HELEN MED I CLIMATE LEADERSHIP COUNCIL

Helen har gått med i föreningen Climate Leadership Council, som försöker finna hållbara lösningar på globala miljöutmaningar.

22.12.2015

Helen fortfarande etta i energibolagens kundnöjdhetsundersökning

Helen fortfarande etta i energibolagens kundnöjdhetsundersökning

Helen Ab:s kunder är nöjdast med sitt energibolag, framgår det av enkäten EPSI Rating Finland som mäter kundnöjdheten inom detaljförsäljning av el.  Helen har redan i 10 års tid varit bäst av de stora energibolagen.

14.12.2015

Helen investerar 20 miljoner i minskning av kväveoxidutsläppen

Helen investerar 20 miljoner i minskning av kväveoxidutsläppen

Helen Ab minskar de redan tidigare låga kväveoxidutsläppen (NOx) från sina kraftverk. Miljöinvesteringen på närmare 20 miljoner euro gör att NOx-utsläppen från Sundholmens och Hanaholmens kraftverk i stort sett halveras.

09.12.2015

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i dag att Helens utvecklingsprogram genomförs enligt en modell där man i etapper investerar i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt beaktas de möjligheter som ny teknik medför samt eventuella förändringar i kundernas energianvändning. Till exempel utreds möjligheterna till storskaligt utnyttjande av solvärme, geotermisk värme och värmepumpar.

02.12.2015