Aktuellt

Sök aktuella artiklar

Helens delårsöversikt 1.1–30.6.2015

Helens delårsöversikt 1.1–30.6.2015

  Resultatmålet nåddes under krävande förhållanden Helenkoncernen nådde sina ekonomiska mål för första halvåret 2015. Den milda vintern minskade försäljningsinkomsterna från fjärrvärme och den kyliga försommaren bromsade upp tillväxten för fjärrkyla. Helen började igen bygga ett nytt solkraftverk och stärkte sin position som Finlands största solelsproducent.  

30.07.2015

Pirjo Jantunen från Helen ordförande för Världsenergirådets Future Energy Leaders

Pirjo Jantunen från Helen ordförande för Världsenergirådets Future Energy Leaders

Helen Ab:s miljöexpert Pirjo Jantunen har valts till ordförande för Världsenergirådets nätverk Future Energy Leaders. Valet ger tillfälle att utnyttja finsk energikompetens för att presentera lösningar på globala utmaningar.

29.06.2015

Helsingfors får Nordens största ellager

Helsingfors får Nordens största ellager

Ellagret byggs i Södervik, nära Helens solkraftverk som är Finlands största. I pilotprojektet testas de nya möjligheter som ett ellager i megawattklass erbjuder: smidig mellanlagring av el och nya affärsmodeller som kan utvecklas med hjälp av lagring av el.

23.06.2015

Helen tog fram ny modell för minskning av koldioxidutsläpp

Helen tog fram ny modell för minskning av koldioxidutsläpp

Helen Ab har tagit fram en ny modell som gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen och märkbart öka användningen av förnybar energi. Modellen som bygger på decentraliserad energiproduktion går ut på etappvisa investeringar i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt beaktas de möjligheter som ny teknik medför samt eventuella förändringar i kundernas energianvändning.

17.06.2015

Betydande mängder förnybar solvärme kan tas tillvara med fjärrkyla

Betydande mängder förnybar solvärme kan tas tillvara med fjärrkyla

I forskningsprojektet SunZEB undersökte VTT de nya möjligheter att utnyttja förnybar energi, tillvarata energiflöden och minska utsläppen som ett tätt stadsbyggande för med sig.

16.06.2015

Nytt Solelsystem i Böle

Nytt Solelsystem i Böle

Solpaneler ska installeras på Otavas kontorshus i Böle.

15.06.2015

Solpanelerna i Stensböle har bra åtgång

Solpanelerna i Stensböle har bra åtgång

Av de närmare 3 000 solpanelerna i Stensböle solkraftverk har snart en tredjedel bokats. Bokningen började för bara några dagar sedan och efterfrågan har varit stor.

10.06.2015

Helen är Finlands största solvärmeproducent

Helen är Finlands största solvärmeproducent

Värmen från solen tas tillvara med hjälp av fjärrkyla.

01.06.2015

Fjärrkyle- och fjärrvärmenät byggs och förnyas

Fjärrkyle- och fjärrvärmenät byggs och förnyas

Helen bygger ut fjärrkylenätet och förnyar fjärrvärmenätet på olika håll i staden under sommarens lopp.

27.05.2015

Arbetena med att förnya elnätet märks i gatubilden i sommar

Arbetena med att förnya elnätet märks i gatubilden i sommar

Helen Elnät Ab förbättrar eldistributionens leveranssäkerhet genom att förnya det gamla eldistributionsnätet och bygga nytt nät. Under sommaren 2015 förnyas kabelnät från 1950-1970-talen på olika håll i Helsingfors.

27.05.2015