Aktuellt

Sök aktuella artiklar

Rekordhögt kylbehov i Helsingfors, underjordiska sjöar utnyttjas

Rekordhögt kylbehov i Helsingfors, underjordiska sjöar utnyttjas

Helens fjärrkyleproduktion är rekordhög, när kundernas kylbehov mer än tredubblats sedan juni. Kyla produceras på full effekt i Katri Valas och Esplanadens värmepumpsanläggningar och på Sundholmens kraftverk. De enorma konstgjorda underjordiska sjöarna under Esplanaden och i Böle ser till att kyleffekten räcker till för kunderna.

27.07.2018

Utredningen av fiskvandringen i Kymmene älv fortsätter

Utredningen av fiskvandringen i Kymmene älv fortsätter

Den utredning som Helen inlett om hur man skulle kunna underlätta fiskarnas vandring i Kymmene älvs västra gren fortsätter med radiomärkning av fiskar och simuleringar av olika fiskvandringsalternativ.

29.06.2018

Helen med på utredningen att utnyttja spillvärme från Sköldvik

Helen med på utredningen att utnyttja spillvärme från Sköldvik

Helen Ab, Neste Abp, Borealis Polymers Oy, Fortum Power and Heat Oy, Vanda Energi Ab och Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab har inlett en teknisk-ekonomisk förstudie av möjligheterna att utnyttja spillvärme från Nestes och Borealis anläggningar i Sköldvik som fjärrvärme i huvudstadsregionen och Borgå.

29.06.2018

Ny värmepump byggs igen i Helsingfors

Ny värmepump byggs igen i Helsingfors

Helen fortsätter med sina investeringar i återvinning av spillvärme och bygger en ny värmepump som komplement till den underjordiska fjärrvärme- och fjärrkyleverket i Sörnäs. Tack vare den nya värmepumpen minskar värmeutsläppen i Östersjön märkbart, då värmen från renat avloppsvatten kan tas tillvara ännu bättre än förut.

18.06.2018

Ny underjordisk värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärme

Ny underjordisk värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärme

Helens underjordiska värmepumpsanläggning under Esplanadparken är nu färdig och provkörningen har inletts. De stora värmepumparna producerar både fjärrvärme och fjärrkyla. Med deras hjälp tillvaratas betydande mängder spillvärme från fastigheterna och utnyttjas för värmeproduktion.

13.06.2018

Helsingfors får landets första solpanelbänkar

Helsingfors får landets första solpanelbänkar

Helen förser Helsingfors med fem solpanelbänkar som kan användas för att ladda elcykeln eller mobilen. Bänkarna placeras ut vid Slakthuset, i Fiskehamnen och på Salutorget och är de första i sitt slag i Finland.

12.06.2018

Mer förnybar energi från Klåsarö vattenkraftverk

Mer förnybar energi från Klåsarö vattenkraftverk

Klåsarö vattenkraftverk i Kymmene älv ska renoveras. Genom att modernisera vattenturbinerna förlänger man kraftverkets livslängd och ökar mängden förnybar energi.

07.06.2018

Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen fortsätter – nytt tomtalternativ med i utredningen

Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen fortsätter – nytt tomtalternativ med i utredningen

Helen utreder olika alternativ för byggande av nya biovärmeverk i Helsingfors. Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för det planerade värmeverket i Tattarmossen fortsätter i enlighet med Nylands NTM-centrals utlåtande så att ett nytt tomtalternativ söder om Tattarmossens industriområde är med i MKB-beskrivningen.

04.06.2018

Värmeböljan höjer förbrukningen av kyla till rekordnivåer i Helsingfors

Värmeböljan höjer förbrukningen av kyla till rekordnivåer i Helsingfors

Försommarens högsta temperatur, 29,6 grader, uppmättes på Helsingfors-Vanda flygplats den 15 maj. Samma dag förbrukades fjärrkyla från Helen i rekordmängd.

31.05.2018

Pekka Manninen på Helen: Inkonsekventa skattebeslut försämrar möjligheterna att öka användningen av förnybar energi

Pekka Manninen på Helen: Inkonsekventa skattebeslut försämrar möjligheterna att öka användningen av förnybar energi

Helen Ab anser att Finland behöver en konsekventare energipolitik. Regeringens föreslagna skattehöjning på kraftvärmeproduktion tillsammans med ett tidigarelagt förbud mot stenkol skulle märkbart försämra energibolagens möjligheter att satsa på nya energiinnovationer och minskade utsläpp.

30.05.2018