Kundtidningen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer två gånger per år på finska, svenska och engelska. 

Läs den nyaste tidningen

Läs den nyaste tidningen

För mer information


Aktuella artiklar

Du är välkommen att läsa den nyaste kundtidning och olika artiklar. Hitta också informationen om byggarbetsplatser.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.


det enklaste sättet att skaffa solpaneler

Det är inte bara din elräkning som minskar utan också ditt klimatavtryck, eftersom solenergin är förnybar och klimatneutral.


Läsartävlingen


Sudoku