Aktuellt

Solkraftverk

Vi byggde det första stora solkraftverket i Södervik. Det andra byggs i Stensböle i Helsingfors och står färdigt i vår av 2016. Sammanlagt har solkraftverken 4000 solpaneler.

2500

kunder har redan

bokat en egen panel

Boka en egen panel i solkraftverket

  • Du får solel från din egen panel
  • Du kan följa produktionen i realtid
  • Solelen från din panel krediteras direkt i din elräkning

Det finns fortfarande lediga paneler i Stensböle. Beställning endast på finska.

Boka en egen panel

Följ solkraftverkets produktion

Grafen visar hur mycket Söderviks solkraftverk har producerat i år. Du kan också följa solkraftverkets produktion i realtid.

Söderviks produktion

  kWh
April 27291
Maj 44262
Juni 41732
Juli 42771
Augusti 44465
September 20043
Dela: